Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
  PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Rejestry i ewidencje
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZATRUDNIENIE   \  KONKURSY NA STANOWISKO   \  2014

    Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o II naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o II naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej


  Lista załączników
  1. II nabór na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o II naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o II naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej


  Lista załączników
  1. Nabór II.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej


  Lista załączników
  1. Nabór kontrola wewn.pdf
  2. Wynik naboru.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo


  Lista załączników
  1. Um. o zastępstwo GN.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Nr GOPS.1100.4.2014 z dnia 28 mar

  Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Nr GOPS.1100.4.2014 z dnia 28 marca 2014r.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-księgowych w Gminnym Ośrod
  2. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. organizacyjno-księgowych Nr GOPS.1100.4.2014 .doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych w UG Kołbaskowo

  Ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych w UG Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Nabór zam. publ.pdf
  2. Wynik naboru.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o III naborze na stanowisko Głównego księgowego

  Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o III naborze na stanowisko Głównego księgowego


  Lista załączników
  1. ksiegowy1.jpg
  2. ksiegowy2.jpg
  3. Informacja o wynikach III naboru na stanowisko główny księgowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki II naboru na stanowisko Głównego księgowego

  Wyniki II naboru na stanowisko Głównego księgowego


  Lista załączników
  1. info o wynikach27.01.2014.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o II naborze na stanowisko Głównego księgowego

  Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o II naborze na stanowisko Głównego księgowego


  Lista załączników
  1. Ogł 1.jpg
  2. Ogł 2.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki naboru na stanowisko Głównego księgowego

  Wyniki naboru na stanowisko Głównego księgowego


  Lista załączników
  1. Wynik naboru.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o naborze na stanowisko Głównego księgowego

  Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o naborze na stanowisko Głównego księgowego


  Lista załączników
  1. księgowa1.jpg
  2. księgowa2.jpg
  3. księgowa3.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra