Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ORGAN   \  RADA

    RADA

  RADNI RADY GMINY KOŁBASKOWO KADENCJA 2014 - 2018

  Szczuplak Zbigniew – Przewodniczący Rady Gminy

  Trzebińska Dorota – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

  Awiżyn Piotr 

  Czołczyńska Mariola 

  Dzieciniak Małgorzata

  Dzikowski Sławomir Mariusz

  Jacyna Monika Ewa

  Jasiorska Alina

  Jeziorek Lilianna

  Krzywicka Dorota      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  Małowiecki Grzegorz

  Ratajczyk Czesława

  Smolicz Grzegorz       Przewodniczący Komisji Budżetowej

  Sypniewska Anna       Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Wierzbicki Ryszard

   

  Adresy e-mail do indywidualnego kontaktu z radnymi, którzy nie są pracownikami Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Szczuplak Zbigniew -przewodniczacy@kolbaskowo.pl

  Trzebińska Dorota – trzebinska@kolbaskowo.pl

  Awiżyn Piotr - awizyn@kolbaskowo.pl

  Czołczyńska Mariola - czolczynska@kolbaskowo.pl

  Dzieciniak Małgorzata - dzieciniak@kolbaskowo.pl

  Dzikowski Sławomir Mariusz - dzikowski@kolbaskowo.pl

  Jacyna Monika Ewa - jacyna@kolbaskowo.pl

  Jasiorska Alina - jasiorska@kolbaskowo.pl

  Jeziorek Lilianna - jeziorek@kolbaskowo.pl

  Krzywicka Dorota - krzywicka@kolbaskowo.pl

  Małowiecki Grzegorz - malowiecki@kolbaskowo.pl

  Ratajczyk Czesława Wioletta - ratajczyk@kolbaskowo.pl

  Smolicz Grzegorz - smolicz@kolbaskowo.pl

  Sypniewska Anna - sypniewska@kolbaskowo.pl

  Wierzbicki Ryszard - ryszard.wierzbicki@kolbaskowo.pl

    udostępnił Admin dnia 2017-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra