Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 •       -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Inne postępowania 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Inne postępowania 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Spis rolny 2020
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Rejestry i ewidencje
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  UCHWAłY RADY   \  2011

    Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 grudnia 2011

  Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 grudnia 2011


  Lista załączników
  1. info. o stanie realizacji zadań oświatowych cz. 2.pdf
  2. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych cz. 1.pdf
  3. uchwała nr XIV.137.2011. zaniechanie inwestycji.DOC
  4. uchwała nr XIV.138.2011. zmiany w budżecie na 2011 rok.doc
  5. uchwała nr XIV.139.2011.zmiany w WPF na lata 2011-2022.doc
  6. uchwała nr XIV.140.2011.l w spr. kwot niewygasających.doc
  7. uchwała nr XIV.141.2011. budżet na 2012 r.pdf
  8. uchwała nr XIV.142.2011 WPF na lata 2012-2023.doc
  9. uchwała nr XIV.143.2011. w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości obręb Przylep.doc
  10. uchwała nr XIV.144.2011. w spr. przystąpienia do zmiany studium.doc
  11. uchwała nr XIV.145.2011.program GKRPA.doc
  12. uchwała nr XIV.146.2011. w spr. pwołania stałych komisji.doc
  13. uchwała nr XIV.147.2011. składy osobowe komisji.doc
  14. uchwała nr XIV.148.2011. w spr. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.doc
  15. uchwała nr XIV.149.2011. komisja do Statutu Gminy.doc
  16. uchwała nr XIV.150.2011.w spr. planu pracy Rady Gminy.doc
  17. zał do uchwalynr XIV.144.2011.pdf
  18. zał. nr 1 do plan pracy rady.doc
  19. zał. nr 1 do uchwały nr XIV.139.2011.xls
  20. zał. nr 1 do uchwały nr XIV.140.2011.xls
  21. zał. nr 1 do uchwały nr XIV.141.2011.xls
  22. zał. nr 2 do uchwały nr XIV.142.2011.doc
  23. zał. nr 3 do uchwały nr XIV.142.2011.xls
  24. zał. nr 13 do uchwały nr XIV.141.2011.xls
  25. zał. od 2 do 12 do uchwały nr XIV.141.2011.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 21.11.2011r

  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 21.11.2011r


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII.121.2011. zał. 1.pdf
  2. Uchwała Nr XIII.121.2011. zał. 2.pdf
  3. Uchwała Nr XIII.121.2011.wzór formularza.pdf
  4. uchwała nr XIII.122.2011. w spr. zmiany uchwały nr IV.24.2011.doc
  5. uchwała nr XIII.123.2011. zmiany w budżecie.doc
  6. uchwała nr XIII.124.2011. zmiany w WPF.doc
  7. uchwała nr XIII.125.2011. w spr. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc
  8. Uchwała Nr XIII.126.2011.podatek rolny.pdf
  9. Uchwała Nr XIII.127.2011.podatek leśny.pdf
  10. Uchwała Nr XIII.128.2011.podatek od nieruchomości.pdf
  11. Uchwała Nr XIII.129.2011.podatek od środków transportowych.pdf
  12. uchwała nr XIII.130.2011.dzierżawa Siadło Dolne .doc
  13. uchwała nr XIII.131.2011. zmiana planu -Przecław.doc
  14. Uchwała Nr XIII.132.2011-Regulamin wynagradzania nauczycieli.pdf
  15. uchwała nr XIII.133.2011. dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli.doc
  16. uchwała nr XIII.134.2011. - zmiana studium - Barnisław.doc
  17. Uchwała Nr XIII.135.2011.zmiany planu-Przylep.pdf
  18. uchwała nr XIII.136.2011. dzierżawa nieruchomości w Barnisławiu.pdf
  19. zalaczniki do uchwaly.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały XII sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17.10.2011r.

  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17.10.2011r.


  Lista załączników
  1. porzadek dzienny XII sesji.pdf
  2. informacja z działalności Wójta za III kwartał 2011 r.pdf
  3. uchwaly.zip
  4. zalaczniki.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały XI sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.09.2011r.

  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.09.2011r.


  Lista załączników
  1. porządek dzienny XI sesji.doc
  2. uchwała nr XI.97.2011 w spr. wykonania budżetu za I półrocze 2011r.doc
  3. Uchwała nr XI.98.2011-nadanie nazwy ulicy-Rodzinna-Przylep.pdf
  4. uchwała nr XI.99.2011 w spr. wydzierżawienia nieruchomości w Przecławiu od osoby fizycznej na cz
  5. uchwała nr XI.100.2011-zmiana -w sprawie poboru podatków-Przecław.pdf
  6. załącznik nr 3 do uchwały nr XI.97.2011.pdf
  7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2011.zip
  8. wieloletnia prognoza finansowa.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały X sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 5.09.2011r

  Uchwały X sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 5.09.2011r


  Lista załączników
  1. informacja Wójta z działalności za II kwartał 2011r.pdf
  2. porządek dzienny X sesji.pdf
  3. uchwała nr X.82.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rokx.pdf
  4. uchwała nr X.83.2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV.25.2011 Rady Gminy Kołbaskowo- WPF.pdf
  5. uchwała nr X.84.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecinx.pdf
  6. uchwała nr X.85.2011 w spr. nadania nazwy ulicy Rodzinna - Przylep.pdf
  7. uchwała nr X.86.2011 w spr. dzierżawy nieruchomości - Przecław.pdf
  8. uchwała nr X.87.2011 w spr. zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiux.pdf
  9. uchwała nr X.88.2011 w spr. zgody na dzierżawę nieruchomosci w Barnisławiu.pdf
  10. uchwała nr X.89.2011 w spr. zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdzia
  11. uchwała nr X.90.2011- w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Kołbaskowie.pdf
  12. uchwała nr X.91.2011 w spr. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz nadania jej statu
  13. uchwała nr X.92.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw-podpisana.pdf
  14. uchwała nr X.93.2011 w spr. zgody na sprzedaz nieruchomości - Warzymice.pdf
  15. uchwała nr X.94.2011.-w sprawie zwrotu._za._.azbest.pdf
  16. uchwała nr X.95.2011 w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa.pdf
  17. uchwała nr X.96.2011 w spr. sprawozdania z działalności Komisji.pdf
  18. zał. nr 1 do uchwały nr X.83.2011x.pdf
  19. zał. nr 1 do uchwały nr X.96.2011.pdf
  20. zał. nr 2 do uchwały nr X.83.2011.pdf
  21. zał. nr 2 do uchwały nr X.96.2011.pdf
  22. zał. nr 3 do uchwały nr X.83.2011.pdf
  23. zał. nr 3 do uchwały nr X.96.2011.pdf
  24. zał. nr 4 do uchwały nr X.96.2011.pdf
  25. zał. nr 5 do uchwały nr X.96.2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały IX sesji Rady Gminy

  Uchwały IX sesji Rady Gminy


  Lista załączników
  1. Uchwały i załaczniki.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały VIII sesji Rady Gminy w dniu 16 maja 2011 r.

  Uchwały VIII sesji Rady Gminy w dniu 16 maja 2011 r.


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2011 r.
  2. porządek dzienny VIII sesji
  3. uchwała nr VIII.55.2011 w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  4. uchwała nr VIII.56.2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały VII sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2011 r.

  Uchwały VII sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2011 r.


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie GOPS -2010.doc
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołbaskowo.doc
  3. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.doc
  4. uchwała nr VII.47.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.doc
  5. uchwała nr VII.48.2011 w spr. zmiany uchwały nr IV.25.2011 Rady Gminy Kołbaskowo.doc
  6. uchwała nr VII.49.2011 w spr. nadania nazwy ulicy w miejscowości Siadło Dolne.doc
  7. uchwała nr VII.50.2011 w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę części działki na okres 10 lat.doc
  8. Uchwała nr VII.51.2011 w spr. opłat za korzystanie z Toru Motocrossowego.pdf
  9. Uchwała nr VII.52.2011w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubó
  10. Uchwała nr VII.53.2011w spr. określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
  11. uchwała nr VII.54.2011 w sprawie skargi na działalność Wójta.doc
  12. zał nr 1 do sprawozdania GOPS.pdf
  13. zał nr 2 do sprawozdania GOPS.pdf
  14. zał nr 3 do sprawozdania GOPS.pdf
  15. zał nr 4 do sprawozdania GOPS.pdf
  16. zał. nr 1 do uchw. nr VII.49.2011 w spr. nadania nazwy ulicy w miejscowości Siadło Dolne.pdf
  17. zał. nr 1 do uchwały nr VII.47.2011 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.pdf
  18. zał. nr 1 do uchwały nr VII.48.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 20
  19. zał. nr 1,2 i 3 do uchwały nr VII.53.2011 w spr. określenia trybu udzielania i rozliczania dotacj
  20. zał. nr 3 do uchwały VII.48.2011 zmniany w Wieloletniej Prognozie Finansowej II.pdf
  21. Załącznik nr 2 do uchwały VII.48.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr iv.25.2011 Rady Gminy Kołbask
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    VI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011

  VI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011


  Lista załączników
  1. porządek dzienny VI sesji.pdf
  2. uchwała nr VI.37.2011 w spr. zaniechania inwestycji.pdf
  3. uchwała nr VI.38.2011 w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok.pdf
  4. uchwała nr VI.39.2011 w spr. zmiany uchwały Nr IV.25.2011.pdf
  5. uchwała nr VI.40.2011 w spr. funduszu sołeckiego.pdf
  6. uchwała nr VI.41.2011 w spr. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.pdf
  7. uchwała nr VI.42.2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym.pdf
  8. uchwała nr VI.43.2011 w spr. nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnyc
  9. uchwała nr VI.45.2011 w spr. zmiany uchwały Nr III.17.10.pdf
  10. uchwała nr VI.46.2011 w spr. nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie.pdf
  11. Uchwała.VI.44.2011w spr. utworzenia samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  12. zał. nr 1 do uchwały nr VI.39.2011. II.pdf
  13. załączniki nr 1-3 do uchwały nr VI.41.2011 w spr. przystąpienia do scalenia i podziału nierucho
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z V sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28.02.2011 r

  Uchwały z V sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28.02.2011 r


  Lista załączników
  1. porządek dzienny V sesji.pdf
  2. Sprawozdanie - biblioteka Kołbaskowo.pdf
  3. Sprawozdanie- biblioteka Przecław.pdf
  4. sprawozdanie z działalności wójta za IV kwartał 2010r.pdf
  5. uchwała nr V.26.2011 w spr. zmian w budżecie gminy na 2011 rok.pdf
  6. uchwała nr V.27.2011 w spr. zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy na l
  7. uchwała nr V.28.2011 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Polickiemu - ponadgraniczne połączenie
  8. uchwała nr V.29.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu -przebudowa drogi
  9. uchwała nr V.30.2011 w spr. nieodpłatnego nabycia nieruchomości od ANR.pdf
  10. uchwała nr V.31.2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomosci od Skarbu Państwa.pdf
  11. uchwała nr V.32.2011-dotacje dla niepublicznych przedszkoli.pdf
  12. uchwała nr V.33.2011 w sprawie podziału sołectwa Barnisław.pdf
  13. uchwała nr V.34.2011 w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na sołectwa.pdf
  14. zał. do uchwały nr V.31.2011.pdf
  15. zał. do uchwały nr V.36.2011.pdf
  16. zał. nr 1 do uchwały nr V.27.2011.xls
  17. zał. nr 1 do uchwały V.26.2011.xls
  18. Załącznik Nr 1sprawozdanie biblioteki.pdf
  19. uchwała nr V.35.2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbas
  20. uchwała nr V.36.2011 w spr. uchwalenia statutu sołectwa Warnik.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z IV sesji Rady Gminy Kołbaskowo

  Uchwały z IV sesji Rady Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Budzet 2011.część opisowa doc.pdf
  2. Uchwała nr IV.22.11 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przes
  3. uchwała nr IV.23.11 w spr. przystapienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  4. uchwała nr IV.24.11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2011.pdf
  5. uchwała nr IV.25.2011 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.pd
  6. wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Kolbaskowo na rok 2011.xls
  7. zał. graficzny do uchwały nr IV.22.11.pdf
  8. zał. graficzny do uchwały nr IV.23.11.pdf
  9. zał. nr 1 do uchwały IV.25.2011. wieloletnia prognoza finansowa.xls
  10. zał. nr 2 do uchwały nr IV.25.2011.pdf
  11. zał. nr 3 do uchwały nr IV.25.11. wieloletnia prognoza finansowa.xls
  12. załącznik nr 1 do uchwały nr IV.24.11.xls
  13. załączniki od nr 2 do 12 do uchwały nr IV.24.11.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra