Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2018

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Nadzór Inwestorski związany z realizacją inwestycji pn.: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Nadzór Inwestorski związany z realizacją inwestycji pn.: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina K

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Ze względu na duży rozmiar pozostałe załaczniki do pobrania:

  załacznik nr 7 projekt budowalny

  załacznik nr 7 projekt wykonawczy


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.doc
  7. Załącznik nr 4a do umowy.docx
  8. Załącznik nr 4b do umowy.docx
  9. Załącznik nr 4c do umowy.docx
  10. Załącznik nr 4d do umowy.docx
  11. Załącznik nr 5 - przykadowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.docx
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej .docx
  13. załącznik nr 7 dostawa wyposażenie gastronomiczne.zip
  14. załącznik nr 8 do siwz STWiORB GOK.rar
  15. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  16. rysunki uzupełniające.zip
  17. A11_B1 elewacja południowa mini.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  20. Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  21. Odp. na zestaw pytań nr 5 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  22. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  23. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  24. załącznik nr 9 przedmiar GOK.zip
  25. Odp. na zestaw pytań nr 7 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  26. Odp. na zestaw pytań nr 8 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  27. Odp. na zestaw pytań nr 4 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  28. Odp. na zestaw pytań nr 6 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  29. Odp. na zestaw pytań nr 9 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  30. Zmiana nr 2 do treści SIWZ.pdf
  31. Odp. na zestaw pytań nr 10 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  32. Odp. na zestaw pytań nr 11 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Ze względu na duży rozmiar załączniki do pobrania również tutaj:

  załącznik nr 6 do siwz projekt budowlany GOK.zip

  załącznik nr 6 do siwz projekt wykonanczy GOK.zip


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. rysunki uzupełniające.zip
  4. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 2 do siwz - Formularz_edytowalny_JEDZ.doc
  6. Załącznik nr 3 do siwz - wzór umowa.pdf
  7. Załącznik nr 3a do umowy.docx
  8. Załącznik nr 3b do umowy.docx
  9. Załącznik nr 3c do umowy.docx
  10. Załącznik nr 3d do umowy.docx
  11. Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
  12. Załącznik nr 5 do siwz.docx
  13. załącznik nr 6 dostawa wyposażenie gastronomiczne.zip
  14. załącznik nr 7 do siwz STWiORB GOK.rar
  15. załącznik nr 8 przedmiar GOK.rar
  16. Załącznik nr 9 do siwz.docx
  17. Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf
  18. Odpowiedź nr 2.pdf
  19. Odpowiedź na pytanie nr 3.pdf
  20. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  21. Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra