Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2011

    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Przecław

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Przecław


  Lista załączników
  1. zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego-wybory-Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19.08 2011r. o ogłoszeniu wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wraz z zarządzeniem

  Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19.08 2011r. o ogłoszeniu wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wraz z zarządzeniem nr 89/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29.08.2011r.  w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. inf o wywieszeniu wyakzu i wykaz 89-2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 84/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18.08. 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżaw

  Zarządzenie nr 84/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18.08. 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. zarządz 84-2011 wykaz nieruch do dzierżawy.pdf
  2. mapa do zarządzenia 84-2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18.08 2011r. o ogłoszeniu wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18.08 2011r. o ogłoszeniu wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. inf o wywieszeniu wykazu 84-2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierż

  Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo
  2. informacja o wywieszeniu wykazu 78-2011
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nieruchomości gmine przeznaczone do dzierżawy

  Nieruchomości gmine przeznaczone do dzierżawy


  Lista załączników
  1. zarz nieruch do dzierż 64-2011.pdf
  2. inf o wywiesz wykazu 64-2011.pdf
  3. mapy do zarz 64-2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz Gminnych nieruchomości do sprzedaży

  Wykaz Gminnych nieruchomości do sprzedaży


  Lista załączników
  1. inf o wywieszeniu wykazu nieruch do sprzedaży.pdf
  2. zarz 55-2011 nieruch do sprzedaży.pdf
  3. Warzymice mapki -lokalizacja i mpzp.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierża

  Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. zarz 26-2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Kołbasko

  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich-wybory.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 01 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierż

  Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 01 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. zarz nieruch do dzierżawy 6-2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra