Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2015   \  ROZSTRZYGNIęCIA PRZETARGóW 2015

    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oś

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz ze zmianą spo

  Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku”.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja dróg dojazdowych do p

  Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław ”


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego pn. “przebudowa wraz ze zmianą sposobu

  Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego pn. “przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku”.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej Nr 195011Z w m. Przecław, gmina Kołbaskowo.

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej Nr 195011Z w m. Przecław, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, gmina Kołbaskowo.

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciel

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli n

  Unieważnienie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku do miejscowośc

  Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku do miejscowości Kurów do miejscowości Przecław


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zami

  Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowość Warzymice i miejscowość Przecław, gmina Koł

  Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowość Warzymice i miejscowość Przecław, gmina Kołbaskwo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mi

  Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec, gmina Kołbaskwo. 


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Bobolin, gmin

  Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskwo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację cieku Gumieniec na odcinku od km 0+817 do km 6+186,7 Gmina Ko

  Unieważnienie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację cieku Gumieniec na odcinku od km 0+817 do km 6+186,7 Gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17, gm

  Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra