Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2016

    Zarządzenia Wójta 93,94,96,97 /2016

  Zarządzenia Wójta 93,94,96,97 /2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 93.2016.pdf
  2. Zarządzenie 94.2016.pdf
  3. Zarządzenie 96.2016.pdf
  4. Zarządzenie 97.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 89-92/2016

  Zarządzenia Wójta 89-92/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 89.2016.pdf
  2. Zarządzenie 90.2016.pdf
  3. Zarządzenie 91.2016.pdf
  4. Zarządzenie 92.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 82-88/2016

  Zarządzenia Wójta 82-88/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 82.2016.pdf
  2. Zarządzenie 83.2016.pdf
  3. Zarządzenie 84.2016.pdf
  4. Zarządzenie 85.2016.pdf
  5. Zarządzenie 86.2016.pdf
  6. Zarządzenie 87.2016.pdf
  7. Zarządzenie 88.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 75-81/2016

  Zarządzenia Wójta 75-81/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 75.2016.pdf
  2. Zarządzenie 76.2016.pdf
  3. Zarządzenie 77.2016.pdf
  4. Zarządzenie 78.2016.pdf
  5. Zarządzenie 79.2016.pdf
  6. Zarządzenie 80.2016.pdf
  7. Zarządzenie 81.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 73-74/2016

  Zarządzenia Wójta 73-74/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 73.2016.pdf
  2. Zarządzenie 74.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 65-72/2016

  Zarządzenia Wójta 65-72/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 65.2016.pdf
  2. Zarządzenie 66.2016.pdf
  3. Zarządzenie 67.2016.pdf
  4. Zarządzenie 68.2016.pdf
  5. Zarządzenie 69.2016.pdf
  6. Zarządzenie 70.2016.pdf
  7. Zarządzenie 71.2016.pdf
  8. Zarządzenie 72.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 63-64/2016

  Zarządzenia Wójta 63-64/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 63.2016.pdf
  2. Zarządzenie 64.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 60-62/2016

  Zarządzenia Wójta 60-62/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 60.2016.pdf
  2. Zarządzenie 61.2016.pdf
  3. Zarządzenie 62.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 48-59/2016

   Zarządzenia Wójta 48-59/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 48.2016.pdf
  2. Zarządzenie 49.2016.pdf
  3. Zarządzenie 50.2016.pdf
  4. Zarządzenie 51.2016.pdf
  5. Zarządzenie 52.2016.pdf
  6. Zarządzenie 53.2016.pdf
  7. Zarządzenie 54.2016.pdf
  8. Zarządzenie 55.2016.pdf
  9. Zarządzenie 56.2016.pdf
  10. Zarządzenie 57.2016.pdf
  11. Zarządzenie 58.2016.pdf
  12. Zarządzenie 59.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 41-47/2016

  Zarządzenia Wójta 41-47/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 41.2016.pdf
  2. Zarządzenie 42.2016.pdf
  3. Zarządzenie 43.2016.pdf
  4. Zarządzenie 44. 2016.pdf
  5. Zarządzenie 45.2016.pdf
  6. Zarządzenie 46.2016.pdf
  7. Zarządzenie 47.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 38-40/2016

  Zarządzenia Wójta 38-40/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 38.2016.pdf
  2. Zarządzenie 39.2016.pdf
  3. Zarządzenie 40.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 33-37/2016

  Zarządzenia Wójta 33-37/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 33.2016.pdf
  2. Zarządzenie 34.2016.pdf
  3. Zarządzenie 35.2016.pdf
  4. Zarządzenie 36.2016.pdf
  5. Zarządzenie 37.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 28-32/2016

  Zarządzenia Wójta 28-32/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 28.2016.pdf
  2. Zarządzenie 29.2016.pdf
  3. Zarządzenie 30.2016.pdf
  4. Zarządzenie 32.2016.pdf
  5. Zarządzenie 31.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 12-27/2016

  Zarządzenia Wójta 12-27/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 12.2016.pdf
  2. Zarządzenie 13.2016.pdf
  3. Zarządzenie 14.2016.pdf
  4. Zarządzenie 15.2016.pdf
  5. Zarządzenie 16.2016.pdf
  6. Zarządzenie 17.2016.pdf
  7. Zarządzenie 18.2016.pdf
  8. Zarządzenie 19.2016.pdf
  9. Zarządzenie 20.2016.pdf
  10. Zarządzenie 21.2016.pdf
  11. Zarządzenie 22.2016.pdf
  12. Zarządzenie 23.2016.pdf
  13. Zarządzenie 24.2016.pdf
  14. Zarządzenie 25.2016.pdf
  15. Zarządzenie 26.2016.pdf
  16. Zarządzenie 27.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 10-11/2016

  Zarządzenia Wójta 10-11/2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 10.2016.pdf
  2. Zarządzenie 11.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1-9 /2016

  Zarządzenia Wójta 1-9 /2016


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2016.pdf
  2. Zarządzenie 2.2016.pdf
  3. Zarządzenie 3.2016.pdf
  4. Zarządzenie 4.2016.pdf
  5. Zarządzenie 5.2016.pdf
  6. Zarządzenie 6.2016.pdf
  7. Zarządzenie 7.2016.pdf
  8. Zarządzenie 8.2016.pdf
  9. Zarządzenie 9.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra