Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2019

    Zarządzenia Wójta 89 / 2019

  Zarządzenia Wójta 89 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 86.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 102 / 2019

  Zarządzenia Wójta 102 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 102.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 101 / 2019

  Zarządzenia Wójta 101 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 101.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 91 - 100 / 2019

  Zarządzenia Wójta 91 - 100 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 91.2019.pdf
  2. Zarządzenie 92.2019.pdf
  3. Zarządzenie 93.2019.pdf
  4. Zarządzenie 94.2019.pdf
  5. Zarządzenie 95.2019.pdf
  6. Zarządzenie 96.2019.pdf
  7. Zarządzenie 97.2019.pdf
  8. Zarządzenie 98.2019.pdf
  9. Zarządzenie 99.2019.pdf
  10. Zarządzenie 100.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 80 - 85 , 87-90 / 2019

  Zarządzenia Wójta 80 - 85 , 87-90 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 80.2019.pdf
  2. Zarządzenie 81.2019.pdf
  3. Zarządzenie 82.2019.pdf
  4. Zarządzenie 83.2019.pdf
  5. Zarządznie 84.2019.pdf
  6. Zarządzenie 85.2019.pdf
  7. Zarządzenie 87.2019.pdf
  8. Zarządzenie 88.2019.pdf
  9. Zarządzenie 89.2019.pdf
  10. Zarządzenie 90.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 71 - 78 / 2019

  Zarządzenia Wójta 71 - 78 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 71.2019.pdf
  2. Zarządzenie 72.2019.pdf
  3. Zarządzenie 73.2019.pdf
  4. Zarządzenie 74.2019.pdf
  5. Zarządzenie 75.2019.pdf
  6. Zarządzenie 76.2019.pdf
  7. Zarządzenie 77.2019.pdf
  8. Zarządzenie 78.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 63 - 70 / 2019

  Zarządzenia Wójta 63 - 70 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 63.2019.pdf
  2. Zarządzenie 64.2019.pdf
  3. Zarządzenie 65.2019.pdf
  4. Zarządzenie 66.2019.pdf
  5. Zarządzenie 67.2019.pdf
  6. Zarządzenie 68.2019.pdf
  7. Zarządzenie 70.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 61 - 62 / 2019

  Zarządzenia Wójta 61 - 62 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 61.2019.pdf
  2. Zarządzenie 62.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 42-43, 45-48, 51-60 / 2019

   Zarządzenia Wójta 42-43, 45-48, 51-60 / 2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 42.2019.pdf
  2. Zarządzenie 43.2019.pdf
  3. Zarządzenie 45.2019.pdf
  4. Zarządzenie 46.2019.pdf
  5. Zarządzenie 47.2019.pdf
  6. Zarządzenie 48.2019.pdf
  7. Zarządzenie 51.2019.pdf
  8. Zarządzenie 52.2019.pdf
  9. Zarządzenie 53.2019.pdf
  10. Zarządzenie 54.2019.pdf
  11. Zarządzenie 55.2019.pdf
  12. Zarządzenie 56.2019.pdf
  13. Zarządzenie 57.2019.pdf
  14. Zarządzenie 58.2019.pdf
  15. Zarządzenie 59.2019.pdf
  16. Zarządzenie 60.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołb

  Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbaskowo na lata 2019-20129.


  Lista załączników
  1. zarządzenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z twor

  Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych


  Lista załączników
  1. zarzadzenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów

  Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów


  Lista załączników
  1. zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upału.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów

  Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów


  Lista załączników
  1. zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w powodu upałów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 37 - 41 /2019

  Zarządzenia Wójta 37 - 41 /2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 37.2019.pdf
  2. Zarządzenie 38.2019.pdf
  3. Zarządzenie 39.2019.pdf
  4. Zarządzenie 40.2019.pdf
  5. Zarządzenie 41.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 33 - 36 /2019

  Zarządzenia Wójta 33 - 36 /2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 33.2019.pdf
  2. Zarządzenie 34.2019.pdf
  3. Zarządzenie 35.2019.pdf
  4. Zarządzenie 36.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 24-26, 28-32 /2019

  Zarządzenia Wójta 24-26, 28-32 /2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 24.2019.pdf
  2. Zarządzenie 25.2019.pdf
  3. Zarządzenie 26.2019.pdf
  4. Zarządzenie 28.2019.pdf
  5. Zarządzenie 29.2019.pdf
  6. Zarządzenie 30.2019.pdf
  7. Zarządzenie 31.2019.pdf
  8. Zarządzenie 32.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 17-23 /2019

  Zarządzenia Wójta 17-23 /2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 17.2019.pdf
  2. Zarządzenie 18.2019.pdf
  3. Zarządzenie 19.2019.pdf
  4. Zarządzenie 20.2019.pdf
  5. Zarządzenie 21.2019.pdf
  6. Zarządzenie 22.2019.pdf
  7. Zarządzenie 23.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 8-16 /2019

  Zarządzenia Wójta 8-16 /2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 8.2019.pdf
  2. Zarządzenie 9.2019.pdf
  3. Zarządzenie 10.2019.pdf
  4. Zarządzenie 11.2019.pdf
  5. Zarządzenie 12.2019.pdf
  6. Zarządzenie 13.2019.pdf
  7. Zarządzenie 14.2019.pdf
  8. Zarządzenie 15.2019.pdf
  9. Zarządzenie 16.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 7 /2019

  Zarządzenie Wójta 7 /2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 7.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 4-6 /2019

  Zarządzenia Wójta 4-6 /2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 4.2019.pdf
  2. Zarządzenie 5.2019.pdf
  3. Zarządzenie 6.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1-3 /2019

  Zarządzenia Wójta 1-3 /2019


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2019.pdf
  2. Zarządzenie 2.2019.pdf
  3. Zarządzenie 3.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra