Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2020

    Zarządzenia Wójta 127 - 132 / 2020

  Zarządzenia Wójta 127 - 132 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 127.2020.pdf
  2. Zarządzenie 128.2020.pdf
  3. Zarządzenie 129.2020.pdf
  4. Zarządzenie 130.2020.pdf
  5. Zarządzenie 131.2020.pdf
  6. Zarządzenie 132.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 122 - 126 / 2020

  Zarządzenia Wójta 122 - 126 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 122.2020.pdf
  2. Zarządzenie 123.2020.pdf
  3. Zarządzenie 125.2020.pdf
  4. Zarządzenie 126.2020.pdf
  5. Zarządzenie 124.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 111 - 121 / 2020

  Zarządzenia Wójta 111 - 121 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 111.2020.pdf
  2. Zarządzenie 112.2020.pdf
  3. Zarządzenie 113.2020.pdf
  4. Zarządzenie 114.2020.pdf
  5. Zarządzenie 115.2020.pdf
  6. Zarządzenie 116.2020.pdf
  7. Zarządzenie 117.2020.pdf
  8. Zarządzenie 118.2020.pdf
  9. Zarządzenie 119.2020.pdf
  10. Zarządzenie 120.2020.pdf
  11. Zarządzenie 121.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 110 / 2020

  Zarządzenia Wójta 110 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 110.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 103-107,109 / 2020

  Zarządzenia Wójta 103-107,109 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 103.2020.pdf
  2. Zarządzenie 104.2020.pdf
  3. Zarządzenie 105.2020.pdf
  4. Zarządzenie 106.2020.pdf
  5. Zarządzenie 107.2020.pdf
  6. Zarządzenie 109.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 94-101 / 2020

  Zarządzenia Wójta 94-101 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 94.2020.pdf
  2. Zarządzenie 95.2020.pdf
  3. Zarządzenie 96.2020.pdf
  4. Zarządzenie 97.2020.pdf
  5. Zarządzenie 98.2020.pdf
  6. Zarządzenie 99.2020.pdf
  7. Zarządzenie 100.2020.pdf
  8. Zarządzenie 101.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 91-93 / 2020

  Zarządzenia Wójta 91-93 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 91.2020.pdf
  2. Zarządzenie 92.2020.pdf
  3. Zarządzenie 93.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 88-89 / 2020

  Zarządzenia Wójta 88-89 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 88.2020.pdf
  2. Zarządzenie 89.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 85-87 / 2020

  Zarządzenia Wójta 85-87 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 85.2020.pdf
  2. Zarządzenie 86.2020.pdf
  3. Zarządzenie 87.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 68, 72-84 / 2020

  Zarządzenia Wójta 68, 72-84 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 68.2020.pdf
  2. Zarządzenie 72.2020.pdf
  3. Zarządzenie 73.2020.pdf
  4. Zarządzenie 74.2020.pdf
  5. Zarządzenie 75.2020.pdf
  6. Zarządzenie 76.2020.pdf
  7. Zarządzenie 77.2020.pdf
  8. Zarządzenie 78.2020.pdf
  9. Zarządzenie 79.2020.pdf
  10. Zarządzenie 80.2020.pdf
  11. Zarządzenie 81.2020.pdf
  12. Zarządzenie 82.2020.pdf
  13. Zarządzenie 83.2020.pdf
  14. Zarządzenie 84.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 58-69 / 2020

  Zarządzenia Wójta 58-69 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 58.2020.pdf
  2. Zarządzenie 59.2020.pdf
  3. Zarządzenie 60.2020.pdf
  4. Zarządzenie 61.2020.pdf
  5. Zarządzenie 62.2020.pdf
  6. Zarządzenie 63.2020.pdf
  7. Zarządzenie 64.2020.pdf
  8. Zarządzenie 65.2020.pdf
  9. Zarządzenie 66.2020.pdf
  10. Zarządzenie 67.2020.pdf
  11. Zarządzenie 69.2020.pdf
  12. Zarządzenie 70.2020.pdf
  13. Zarządzenie 71.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 54-57 / 2020

  Zarządzenia Wójta 54-57 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 54.2020.pdf
  2. Zarządzenie 55.2020.pdf
  3. Zarządzenie 56.2020.pdf
  4. Zarządzenie 57.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 49-53 / 2020

  Zarządzenia Wójta 49-53 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 49.2020.pdf
  2. Zarządzenie 50.2020.pdf
  3. Zarządzenie 51.2020.pdf
  4. Zarządzenie 52.2020.pdf
  5. Zarządzenie 53.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 47-48 / 2020

  Zarządzenia Wójta 47-48 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 47.2020.pdf
  2. Zarządzenie 48.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 43-46 / 2020

  Zarządzenia Wójta 43-46 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 43.2020.pdf
  2. Zarządzenie 44.2020.pdf
  3. Zarządzenie 45.2020.pdf
  4. Zarządzenie 46.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 38, 40-42 / 2020

  Zarządzenia Wójta 38, 40-42 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 38.2020.pdf
  2. Zarządzenie 40.2020.pdf
  3. Zarządzenie 41.2020.pdf
  4. Zarządzenie 42.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 28-37,39 2020

  Zarządzenia Wójta 28-37,39 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 28.2020.pdf
  2. Zarządzenie 29.2020.pdf
  3. Zarządzenie 30.2020.pdf
  4. Zarządzenie 31.2020.pdf
  5. Zarządzenie 32.2020.pdf
  6. Zarządzenie 33.2020.pdf
  7. Zarządzenie 34.2020.pdf
  8. Zarządzenie 35.2020.pdf
  9. Zarządzenie 36.2020.pdf
  10. Zarządzenie 37.2020.pdf
  11. Zarządzenie 39.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 27 / 2020

  Zarządzenia Wójta 27 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 27.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 22 - 26 / 2020

  Zarządzenia Wójta 22 - 26 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 22.2020.pdf
  2. Zarządzenie 23.2020.pdf
  3. Zarządzenie 24.2020.pdf
  4. Zarządzenie 25.2020.pdf
  5. Zarządzenie 26.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 14 - 21 / 2020

  Zarządzenia Wójta 14 - 21 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 14.2020.pdf
  2. Zarządzenie 15.2020.pdf
  3. Zarządzenie 16.2020.pdf
  4. Zarządzenie 17.2020.pdf
  5. Zarządzenie 18.2020.pdf
  6. Zarządzenie 19.2020.pdf
  7. Zarządzenie 20.2020.pdf
  8. Zarządzenie 21.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1 - 13 / 2020

  Zarządzenia Wójta 1 - 13 / 2020


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2020.pdf
  2. Zarządzenie 2.2020.pdf
  3. Zarządzenie 3.2020.pdf
  4. Zarządzenie 4.2020.pdf
  5. Zarządzenie 5.2020.pdf
  6. Zarządzenie 6.2020.pdf
  7. Zarządzenie 7.2020.pdf
  8. Zarządzenie 8.2020.pdf
  9. Zarządzenie 9.2020.pdf
  10. Zarządzenie 10.2020.pdf
  11. Zarządzenie 11.2020.pdf
  12. Zarządzenie 12.2020.pdf
  13. Zarządzenie 13.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra