Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2021

    Zarządzenia Wójta 145 - 150 /2021

  Zarządzenia Wójta 145 - 150 /2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 145.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 146.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.
  3. Zarządzenie 147.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urzą
  4. Zarządzenie 148.2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8.2020 Wójta Gminy Kołbaskowo ...Moje boisko
  5. Zarządzenie 149.2021 w sprawie uchyenia Zarządzenia 77.2020 Wójta gminy Kołbaskowo ... Moje boisko-
  6. Zarządzenie 150.2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 137 - 144 /2021

  Zarządzenia Wójta 137 - 144 /2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 137.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 138.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  3. Zarządzenie 139.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  4. Zarządzenie 140.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  5. Zarządzenie 141.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  6. Zarządzenie 142.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.pdf
  7. Zarządzenie 143.2021 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy
  8. Zarządzenie 144.2021 w sprawie zmiany zapisów w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Fund
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 131 - 134 /2021

  Zarządzenia Wójta 131 - 134 /2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 131.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 132.2021 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Kołb
  3. Zarządzenie 133.2021 wsprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia w latach 2022-2025 re
  4. Zarządzenie 134.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończące
  5. Zarządzenie 135.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 143/ 2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie Wójta 143/ 2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarzadzenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 119 - 130 /2021

  Zarządzenia Wójta 119 - 130 /2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenia 119.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 120.2021 w sprawie drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przeds
  3. Zarządzenie 121.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
  4. Zarządzenie 122.2021 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemó Alkoholowych
  5. Zarządzenie 123.2021 w sprawie zasad ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za zajęcie pasa drogow
  6. Zarządzenie 124.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  7. Zarządzenie 125.2021 w sprawie wyborów uzupełniających skład przedstawicieli pracowników na potrzeby
  8. Zarządzenie 126.2021 w sprawie wysokości wynagrodzenia należnego Gminie Kołbaskowo z tytułu obciążen
  9. Zarządzenie 127.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończące
  10. Zarządzenie 128.2021 w sprawi powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  11. Zarządzenie 129.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
  12. Zarządzenie 130.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 117,118 / 2021

  Zarządzenia Wójta 117,118 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 117.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 118.2021 w sprawie zmian w zarządzniu nr 19.2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 3 styczni
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 114-116 / 2021

  Zarządzenia Wójta 114-116 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 114.2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Kołbaskowo ds. współpracy z organi
  2. Zarządzenie 115.2021 w sprawie przyznania Nagrów Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej na 2021 rok.
  3. Zarządzenie 116.2021 w sprawie ustalenia procedur przed fizyczną likwidacją grobu przez zarządcę cme
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 106,107 / 2021

  Zarządzenia Wójta 106,107 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 106.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 107.2021 w sprawiezmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 96-105, 108-113 / 2021

  Zarządzenia Wójta 96-105, 108-113 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 96.2021 w spraie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Publicznego w Prze
  2. Zarządzenie 97.021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  3. Zarządzenie 98.2021 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargow
  4. Zarządzenie 99.2021 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Nr
  5. Zarządzenie 100.2021 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Kołbaskowo na czas zewnętrznego zag
  6. Zarządzenie 101.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończące
  7. Zarządzenie 102.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończące
  8. Zarządzenie 103.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończące
  9. Zarządzenie 104.2021 w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowis
  10. Zarządzenie 105.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  11. Zarządzenie 108.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  12. Zarządzenie 109.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.pdf
  13. Zarządzenie 110.2021 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolne
  14. Zarządzenie 111.2021 w sprawie określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obie
  15. Zarządzenie 112.2021 w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz pomieszczeń
  16. Zarządzenie 113.2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 90, 92-95 / 2021

  Zarządzenia Wójta 90, 92-95 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 90.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 92.2021w sprawie składu komisji do przeprowadzania przetargów z zakresu gospodarki nieru
  3. Zarządzenie 93.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  4. Zarządzenie 94.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  5. Zarządzenie 95.2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kołbas
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 74 - 89 / 2021

  Zarządzenia Wójta 74 - 89 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 74.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 75.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy kołbaskowo na 2021 r..pdf
  3. Zarządzenie 76.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środ
  4. Zarządzenie 77.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
  5. Zarządzenie 78.2021 w sprawie powołania Stałej komisji Inwentaryzacyjnej.pdf
  6. Zarządzenie 79.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod
  7. Zarządzenie 80.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod
  8. Zarządzenie 81.2021 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń ekspl
  9. Zarządzenie 82.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o aw
  10. Zarządzenie 83.2021 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o aw
  11. Zarządzenie 84.2021 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o aw
  12. Zarządzenie 85.2021 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia dziennego.pdf
  13. Zarządzenie 86.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  14. Zarządzenie 87.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędn
  15. Zarządzenie 88.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  16. Zarządzenie 89.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne k
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 61 - 73 / 2021

  Zarządzenia Wójta 61 - 73 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 61.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  2. Zarządzenie 62.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  3. Zarządzenie 63.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Przy
  4. Zarządzenie 64.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Będargowie.pdf
  5. Zarządzenie 65.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  6. Zarządzenie 66.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i
  7. Zarządzenie 67.2021 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 40.2021 z dnia 24 marca 2021 r. dotyczących opr
  8. Zarządzenie 68.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  9. Zarządzenie 69.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  10. Zarządzenie 70.2021 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kołbaskowo za 2020 r
  11. Zarządzenie 71.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r..pdf
  12. Zarządzenie 72.2021 w sprawie procedury przekazania placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Koba
  13. Zarządzenie 73.2021 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo w związku z
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 58 - 60 / 2021

  Zarządzenia Wójta 58 - 60 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 58.2021.pdf
  2. Zarządzenie 59.2021.pdf
  3. Zarządzenie 60.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 52 - 57 / 2021

  Zarządzenia Wójta 52 - 57 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 52.2021.pdf
  2. Zarządzenie 53.2021.pdf
  3. Zarządzenie 54.2021.pdf
  4. Zarządzenie 56.2021.pdf
  5. Zarządzenie 57.2021.pdf
  6. Zarządzenie 55.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 39 - 51 / 2021

  Zarządzenia Wójta 39 - 51 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 39.2021.pdf
  2. Zarządzenie 40.2021.pdf
  3. Zarządzenie 41.2021.pdf
  4. Zarządzenie 42.2021.pdf
  5. Zarządzenie 43.2021.pdf
  6. Zarządzenie 44.2021.pdf
  7. Zarządzenie 45.2021.pdf
  8. Zarządzenie 46.2021.pdf
  9. Zarządzenie 47.2021.pdf
  10. Zarządzenie 48.2021.pdf
  11. Zarządzenie 49.2021.pdf
  12. Zarządzenie 50.2021.pdf
  13. Zarządzenie 51.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 33-35, 37-38 / 2021

  Zarządzenia Wójta 33-35, 37-38 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 33.2021.pdf
  2. Zarządzenie 34.2021.pdf
  3. Zarządzenie 35.2021.pdf
  4. Zarządzenie 37.2021.pdf
  5. Zarządzenie 38.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 33 / 2021

  Zarządzenia Wójta 33 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 36.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 30 - 32 / 2021

  Zarządzenia Wójta 30 - 32 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 30.2021.pdf
  2. Zarządzenie 31.2021.pdf
  3. Zarządzenie 32.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 21 - 29 / 2021

  Zarządzenia Wójta 21 - 29 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 21.2021.pdf
  2. Zarządzenie 22.2021.pdf
  3. Zarządzenie 23.2021.pdf
  4. Zarządzenie 24.2021.pdf
  5. Zarządzenie 25.2021.pdf
  6. Zarządzenie 26.2021.pdf
  7. Zarządzenie 27.2021.pdf
  8. Zarządzenie 28.2021.pdf
  9. Zarządzenie 29.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 8, 10 - 20 / 2021

  Zarządzenia Wójta 8, 10 - 20 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 8.2021.pdf
  2. Zarządzenie 10.2021.pdf
  3. Zarządzenie 11.2021.pdf
  4. Zarządzenie 12.2021.pdf
  5. Zarządzenie 13.2021.pdf
  6. Zarządzenie 14.2021.pdf
  7. Zarządzenie 15.2021.pdf
  8. Zarządzenie 16.2021.pdf
  9. Zarządzenie 17.2021.pdf
  10. Zarządzenie 18.2021.pdf
  11. Zarządzenie 19.2021.pdf
  12. Zarządzenie 20.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1 - 5 / 2021

  Zarządzenia Wójta 1 - 5 / 2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2021.pdf
  2. Zarządzenie 2.2021.pdf
  3. Zarządzenie 3.2021.pdf
  4. Zarządzenie 4.2021.pdf
  5. Zarządzenie 5.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 6/2021

  Zarządzenie Wójta 6/2021


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 6.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra