Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2022

    Zarządzenia Wójta 135 - 139 /2022

  Zarządzenia Wójta 135 - 139 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 135.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  2. Zarządzenie 136.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
  3. Zarządzenie 137.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
  4. Zarządzenie 138.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.
  5. Zarządzenie 139.2022 w sprawie Regulaminu Kołbaskowiskiej Karty Mieszkańca.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 119 - 133 /2022

  Zarządzenia Wójta 119 - 133 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 119.2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbas
  2. Zarządzenie 120.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  3. Zarządzenie 121.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskow
  4. Zarządzenie 122.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.pdf
  5. Zarządzenie 123.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  6. Zarządzenie 124.2022 w sprawie powołania Komisji ds. przyjęcia nieruchomości.pdf
  7. Zarządzenie 125.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  8. Zarządzenie 126.2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu, urządzeń i terenó
  9. Zarządzenie 127.2022 w sprawie składu komisji do przeprowadzenia przetargów z zakresu gospodarki nie
  10. Zarządzenie 128.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  11. Zarządzenie 129.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  12. Zarządzenie 130.2022 w sparwie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  13. Zarządzenie 131.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  14. Zarządzenie 132.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  15. Zarządzenie 133.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie 134/2022 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie 134/2022 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zarzadzenie134.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 95 - 98, 100 -111, 113 - 118 /2022

  Zarządzenia Wójta 95 - 98, 100 -111, 113 - 118 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 95.2022.pdf
  2. Zarządzenie 96.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  3. Zarządzenie 97.2022 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Prz
  4. Zarządzenie 98.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  5. Zarządzenie 100.2022 w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w posta
  6. Zarządzenie 101.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  7. Zarządzenie 102.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  8. Zarządzenie 103.2022 w sprawie przyznania Nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej na 2022 rok.
  9. Zarządzenie 104.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  10. Zarządzenie 105.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
  11. Zarządzenie 106.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzeia egzaminukończącego
  12. Zarządzenie 107.2022 w sprawie drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przeds
  13. Zarządzenie 108.2022 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kołbaskowo.pdf
  14. Zarządzenie 109.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  15. Zarządzenie 110.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  16. Zarządzenie 111.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  17. Zarządzenie 113.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  18. Zarządzenie 114.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o a
  19. Zarządzenie 115.2022 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu eksploatowanego
  20. Zarządzenie 116.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
  21. Zarządzenie 117.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  22. Zarządzenie 118.2022 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 87, 88, 91-94 /2022

  Zarządzenia Wójta 87, 88, 91-94 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 87.2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu, urządzeń i terenów
  2. Zarządzenie 88.2022 w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania kontroli nieruchomości na który
  3. Zarządzenie 91.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  4. Zarządzenie 92.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  5. Zarządzenie 93.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  6. Zarządzenie 94.2022 w sprawie zmiany składu Zespołu interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem nr
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 80-86 /2022

  Zarządzenia Wójta 80-86 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 80.2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 79.2022 Wójta gminy Kołbaskowo z dnia 11 sier
  2. Zarządzenie 81.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  3. Zarządzenie 82.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  4. Zarządzenie 83.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  5. Zarządzenie 84.2022 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Publicznego w Prz
  6. Zarządzenie 85.2022 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargow
  7. Zarządzenie 86.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Placówek O
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie 89.2022 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Zarządzenie 90.2022 w spr. sprostowania błędu pisarsk

  Zarządzenie 89.2022  w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Zarządzenie 90.2022 w spr. sprostowania błędu pisarskiego w Zarz. 89.2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 89.2022 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Zar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 64-79 /2022

  Zarządzenia Wójta 64-79 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 64.2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
  2. Zarządzenie 65.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  3. Zarządzenie 66.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  4. Zarządzenie 67.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  5. Zarządzenie 68.2022 w sprawie powołani Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
  6. Zarządzenie 69.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o aw
  7. Zarządzenie 70.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończąceg
  8. Zarządzenie 71.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  9. Zarządzenie 72.2022 w sprawie zmian w budżecie Gmiy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  10. Zarządzenie 73.2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kołbas
  11. Zarządzenie 74.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne k
  12. Zarządzenie 75.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  13. Zarządzenie 76.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  14. Zarządzenie 77.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  15. Zarządzenie 78.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  16. Zarządzenie 79.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 59-63 /2022

  Zarządzenia Wójta 59-63 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 59.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  2. Zarządzenie 60.2022 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kołbaskowo za 2021 r
  3. Zarządzenie 61.2022 wsprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod
  4. Zarządzenie 62.2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod
  5. Zarządzenie 63.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 51-58 /2022

  Zarządzenia Wójta 51-58 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 51.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  2. Zarządzenie 52.2022 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kołbaskowo.pdf
  3. Zarządzenie 53.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  4. Zarządzenie 54.2022 w sprawie powołani komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne st
  5. Zarządzenie 55.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończąceg
  6. Zarządzenie 56.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  7. Zarządzenie 57.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  8. Zarządzenie 58.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 38-44, 45-50/2022

  Zarządzenia Wójta 38-44, 45-50/2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 38.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Fundus
  2. Zarządzenie 39.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  3. Zarządzenie 40.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończąceg
  4. Zarządzenie 41.2022 w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przed
  5. Zarządzenie 42.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  6. Zarządzenie 43.2022 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  7. Zarządzenie 45.2022 w sprawie zniesienia ograniczeńwykonywania zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo w
  8. Zarządzenie 46.2022 w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Kołbaskowo nr 110.2020 z dnia 10 lis
  9. Zarządzenie 47.2022 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo.pdf
  10. Zarządzenie 48.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  11. Zarządzenie 49.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udziele
  12. Zarządzenie 50.2022 w sprawie powołania komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 33-37 /2022

  Zarządzenia Wójta 33-37 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 33.2022 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbas
  2. Zarządzenie 34.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończąceg
  3. Zarządzenie 35.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  4. Zarządzenie 36.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbaskowo na 2022 r..pdf
  5. Zarządzenie 37.2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 28-32 /2022

  Zarządzenia Wójta 28-32 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 28.2022 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia oszacowania wartości mienia otrz
  2. Zarządzenie 29.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  3. Zarządzenie 30.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  4. Zarządzenie 31.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji problemowej.pdf
  5. Zarządzenie 32.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1-8, 10,11,13-27 /2022

  Zarządzenia Wójta 1-8, 10,11,13-27 /2022


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2022 w sprawie planów finansowych do uchwały Nr XXXV.432.202 rady Gminy kołbaskowo z d
  2. Zarządzenie 2.2022 wsprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad
  3. Zarządzenie 3.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  4. Zarządzenie 4.2022 w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierają
  5. Zarządzenie 5.2022 w sprawie określenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na 2022 rok.pdf
  6. Zarządzenie 6.2022 w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli prowadzonych prze
  7. Zarządzenie 7.2022 w sprawiepowołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
  8. Zarządzenie 8.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończąceg
  9. Zarządzenie 10.2022 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultur
  10. Zarządzenie 11.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  11. Zarządzenie 13.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  12. Zarządzenie 14.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacynej do przeprowadzenia naboru na wolne st
  13. Zarządzenie 15.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  14. Zarządzenie 16.2022 w sprawie zmiany zapisów w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Fundu
  15. Zarządzenie 17.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  16. Zarządzenie 18.2022 dotyczące wykonania uchwały Rady Gminy Kołbaskowo nr XXXVI.447.2022 z dnia 15 lu
  17. Zarządzenie 19.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Kołbaskowie
  18. Zarządzenie 20.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowi
  19. Zarządzenie 21.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  20. Zarządzenie 22.2022 w sprawie wyznaczenia osobyzastępującej dyrektora Przedszkola Publicznego w Prze
  21. Zarządzenie 23.2022 w sprawie wyznaczenia osoby zastępuącej dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargowi
  22. Zarządzenie 24.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  23. Zarządzenie 25.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r..pdf
  24. Zarządzenie 26.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy kołbaskowo na 2022 r..pdf
  25. Zarządzenie 27.2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisk
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra