Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2023

    Zarządzenia Wójta 166 - 171 / 2023

  Zarządzenia Wójta 166 - 171 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 166.2023 w sprawie planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CO
  2. Zarządzenie 167.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  3. Zarządzenie 168.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  4. Zarządzenie 169.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  5. Zarządzenie 170.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty w konkursie ofert na z
  6. Zarządzenie 171.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 163-165 / 2023

  Zarządzenia Wójta 163-165 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 163.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  2. Zarządzenie 164.2023 w sparwie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  3. Zarządzenie 165.2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 144 - 162 / 2023

  Zarządzenia Wójta 144 - 162 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 144.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  2. Zarządzenie 145.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o a
  3. Zarządzenie 146.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjej dla nauczyciela ubiegającego się o aw
  4. Zarządzenie 147.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  5. Zarządzenie 148.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadznia naboru na wolne s
  6. Zarządzenie 149.2023 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskow
  7. Zarządzenie 150.2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu, urządzeń i terenó
  8. Zarządzenie 151.2023 w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz pomieszczeń
  9. Zarządzenie 152.2023 w sprawie opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności pu
  10. Zarządzenie 153.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  11. Zarządzenie 154.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  12. Zarządzenie 155.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
  13. Zarządzenie 156.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
  14. Zarządzenie 157.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  15. Zarządzenie 158.2023 dotyczące wykonania uchwały Rady Gminy Kołbaskowo nr LII.65.2023 w sprawie tryb
  16. Zarządzenie 159.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  17. Zarządzenie 160.2023 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.pdf
  18. Zarządzenie 161.2023 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń eksp
  19. Zarządzenie 162.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 126-137, 139 - 143 / 2023

  Zarządzenia Wójta 126-137, 139 - 143 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 126.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaaskowo na 2023 r..pdf
  2. Zarządzenie 127.2023 w sprawie przyznania Nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej na 2023 rok.
  3. Zarządzenie 128.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  4. Zarządzenie 129.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończące
  5. Zarządzenie 130.2023 w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z praco
  6. Zarządzenie 131.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  7. Zarządzenie 132.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
  8. Zarządzenie 133.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  9. Zarządzenie 134.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończące
  10. Zarządzenie 135.2023 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli pr
  11. Zarządzenie 136.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  12. Zarządzenie 137.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  13. Zarządzenie 139.2023 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko
  14. Zarządzenie 140.2023 w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Kołbaskowo.pdf
  15. Zarządzenie 141.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy kołbaskowo na 2023 r..pdf
  16. Zarządzenie 142.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  17. Zarządzenie 143.2023 w sprawie ustalenia opłat pobieranych za usługi cmentarne na cmentarzach komuna
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 103, 107 - 125/ 2023

  Zarządzenia Wójta 103, 107 - 125/ 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 103.2023 w sprawie określenia planu kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
  2. Zarządzenie 107.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  3. Zarządzenie 108.2023 w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
  4. Zarządzenie 109.2023 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf
  5. Zarządzenie 110.2023 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Publicznego w Pr
  6. Zarządzenie 111.2023 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargo
  7. Zarządzenie 112.2023 w sprawie zmian w Regulaminie wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby ws
  8. Zarządzenie 113.2023 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy na czas zewnętrznego zagrożeni
  9. Zarządzenie 114.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  10. Zarządzenie 115.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  11. Zarządzenie 116.2023 w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowe
  12. Zarządzenie 117.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  13. Zarządzenie 118.2023 w sparwie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  14. Zarządzenie 119.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku śroków pochodzących z Funduszu
  15. Zarządzenie 120.2023 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społewcznej w Koołba
  16. Zarządzenie 121.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  17. Zarządzenie 122.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  18. Zarządzenie 123.2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
  19. Zarządzenie 124.2023 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta w razie wewnętrznego lub ze
  20. Zarządzenie 125.2023 w sprawie zasad ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za zajęcie pasa drogow
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 95 -102, 104, 106/ 2023

  Zarządzenia Wójta 95 -102, 104, 106/ 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 95.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  2. Zarządzenie 96.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Kołbaskowo
  3. Zarządzenie 97.2023 w sprawie zmiany Administratora Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Koł
  4. Zarządzenie 98.2023.pdf
  5. Zarządzenie 99.2023 w sprawiezmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu P
  6. Zarządzenie 100.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  7. Zarządzenie 101.2023 w sprawie zmiany składu Zespołu interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem
  8. Zarządzenie 102.2023 w sprawie okreslenia planu kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
  9. Zarządzenie 104.2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kołba
  10. Zarządzenie 106.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 105/2023 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie nr 105/2023 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zarządzenie 105 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie nr 98/2023 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie nr 98/2023 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zmiana tabeli A do reg. wynagradzania 14.08.2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 66-93 / 2023

  Zarządzenia Wójta 66-93 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 66.2023 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo do pomocy organizacyjn
  2. Zarządzenie 67.2023 w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zakończonych gwarancji z zakresu real
  3. Zarządzenie 68.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  4. Zarządzenie 69.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  5. Zarządzenie 70.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  6. Zarządzenie 71.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  7. Zarządzenie 72.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  8. Zarządzenie 73.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne s
  9. Zarządzenie 74.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
  10. Zarządzenie 75.2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów w celu ustal
  11. Zarządzenie 76.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  12. Zarządzenie 77.2023 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kołbaskowo.pdf
  13. Zarządzenie 78.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o aw
  14. Zarządzenie 79.2023 w sprawie powołania Komisji gzaminacyjnej dl nauczyciela ubiegającego sie o awan
  15. Zarządzenie 80.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o aw
  16. Zarządzenie 81.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o aw
  17. Zarządzenie 82.2023 w sprawie powołania KomisjiEgzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
  18. Zarządzenie 83.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o aw
  19. Zarządzenie 84.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o aw
  20. Zarządzenie 85.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o aw
  21. Zarządzenie 86.2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod
  22. Zarządzenie 87.2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozsdania finansowego instytucji kultury po
  23. Zarządzenie 88.2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przecławiu.
  24. Zarządzenie 89.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  25. Zarządzenie 90.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Fundusz P
  26. Zarządzenie 91.2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
  27. Zarządzenie 92.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  28. Zarządzenie 93.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 63-64 / 2023

  Zarządzenia Wójta 63-64 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 63.2023 w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych..pdf
  2. Zarządzenie 64.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 53-61 / 2023

  Zarządzenia Wójta 53-61 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 53.2023 w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socj
  2. Zarządzenie 54.2023 w sparwie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  3. Zarządzenie 55.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  4. Zarządzenie 56.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  5. Zarządzenie 57.2023 w sprawie zmian w zasadach przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indyw
  6. Zarządzenie 58.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  7. Zarządzenie 59.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  8. Zarządzenie 60.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  9. Zarządzenie 61.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia nr 62.2023 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia nr 62.2023 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 65.2023 w sprawie zmiany zarządzenia 62.2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 62 / 2023 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo

  Zarządzenie Wójta 62 / 2023 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 62.2023 - wybory sołtysów i rad sołeckich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 45-52 / 2023

  Zarządzenia Wójta 45-52 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 45.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  2. Zarządzenie 46.2023 w sprawie II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli
  3. Zarządzenie 47.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  4. Zarządzenie 48.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  5. Zarządzenie 49.2023 w sprawie powierzenia srtanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przecławiu.pdf
  6. Zarządzenie 50.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończąceg
  7. Zarządzenie 51.2023 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń ekspl
  8. Zarządzenie 52.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 38,39, 41 - 44 / 2023

  Zarządzenia Wójta 38,39, 41 - 44 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 38.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  2. Zarządzenie 39.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  3. Zarządzenie 41.2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo.pdf
  4. Zarządzenie 42.2023 w sprawie ustalenia zasad dokonywania zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo przez sa
  5. Zarządzenie 43.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisk
  6. Zarządzenie 44.2023 wsrawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 31 - 37 / 2023

  Zarządzenia Wójta 31 - 37 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 31.2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomo
  2. Zarządzenie 32.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  3. Zarządzenie 33.2023 w sprawie wprowadzenia wytycznych w sprawie dowożenia uczniów do placówek oświat
  4. Zarządzenie 34.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  5. Zarządzenie 35.2023 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kołbaskowo za 2022 r
  6. Zarządzenie 36.2023 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kołbaskowo.pdf
  7. Zarządzenie 37.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 26 - 30 / 2023

  Zarządzenia Wójta 26 - 30 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 26.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  2. Zarządzenie 27.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  3. Zarządzenie 28.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  4. Zarządzenie 29.2023 w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli p
  5. Zarządzenie 30.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 19 - 24 / 2023

  Zarządzenia Wójta 19 - 24 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 19.2023 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo.
  2. Zarządzenie 20.2023 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań
  3. Zarządzenie 21.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  4. Zarządzenie 22.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończąceg
  5. Zarządzenie 23.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  6. Zarządzenie 24.2023 w sprawie ustalenia zasad udzielenia wsparcia na modernizację energetyczną budyn
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 6 - 18 / 2023

  Zarządzenia Wójta 6 - 18 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 6.2023 w sparwie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  2. Zarządzenie 7.2023 w sprawie określenia planu dofiansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2
  3. Zarządzenie 8.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  4. Zarządzenie 9.2023 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własno
  5. Zarządzenie 10.2023 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy K
  6. Zarządzenie 11.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  7. Zarządzenie 12.2023 w sprawie zmian w budzecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  8. Zarządzenie 13.2023 w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych prz
  9. Zarządzenie 14.2023 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf
  10. Zarządzenie 15.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  11. Zarządzenie 16.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu
  12. Zarządzenie 17.2023 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kołbaskowo.pdf
  13. Zarządzenie 18.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1 - 5 / 2023

  Zarządzenia Wójta 1 - 5 / 2023


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2023 w sprawie planów finansowych do uchwały Nr XLIV.2022 Rady Gminy Kołbaskow z dnia
  2. Zarządzenie 2.2023 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za
  3. Zarządzenie 3.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r..pdf
  4. Zarządzenie 4.2023 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
  5. Zarządzenie 5.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne st
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra