Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  PETYCJE DO RADY GMINY

    Petycja RG.152.2.2024 w sprawie wysokiego stanu wody w zbiorniku wodnym na działce 1/89 obręb Ostoja

  1)  Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.2.2024 w sprawie wysokiego stanu wody w zbiorniku wodnym na działce 1/89 obręb Ostoja”

  2)  Data złożenia 14.06.2024 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy

  4) Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.2.2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje zbiorcze o petycjach za 2023 rok

  Informacje zbiorcze o petycjach za 2023 rok


  Lista załączników
  1. Informacja o petycjach za 2023 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.1.2024 w sprawie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy OSP Smolęcin

  1)  Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.1.2024 w sprawie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy OSP Smolęcin”

  2)  Data złożenia 23.04.2024 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy

  4) Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.1.2024.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje zbiorcze o petycjach za 2022 rok

  Informacje zbiorcze o petycjach za 2022 rok


  Lista załączników
  1. Informacja o petycjach za 2022 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.2.2022 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

  1) Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.2.2022 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy”

  2) Data złożenia 02.08.2022 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Patryk Janusz Król

  4) Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5) Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XLI/516/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.02.2022.pdf
  2. uchwała XLI.516.2022.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje zbiorcze o petycjach za 2021 rok.

  Informacje zbiorcze o petycjach za 2021 rok.


  Lista załączników
  1. Informacja o petycjach za 2021 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.1.2022 w sprawie naprawy programu ochrony powietrza

  1) Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.1.2022 w sprawie naprawy programu ochrony powietrza”

  2) Data złożenia 18.02.2022 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

  4) Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5) Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXXVII8473/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy programu ochrony powietrza


  Lista załączników
  1. Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.pdf
  2. załącznik do petycji w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.pdf
  3. uchwała XXXVII.473.2022.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.5.2021
  1. Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.5.2021 Fundacja Tesli”
  2. Data złożenia 22.12.2021 r.
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok
  4. Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo
  5. Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXXVI/459/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia uchwał o zakazie stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek przeciw COVID-19.

  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.5.2021 Fundacja Tesli.pdf
  2. uchwała XXXVI.459.2022.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycje Rady Gminy informacje zbiorcze o petycjach za 2020 rok

  Petycje Rady Gminy informacje zbiorcze o petycjach za 2020 rok


  Lista załączników
  1. Informacja o petycjach za 2020 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycje Rady Gminy informacje zbiorcze o petycjach za 2019 rok

  Petycje Rady Gminy informacje zbiorcze o petycjach za 2019 rok


  Lista załączników
  1. Informacja o petycjach za 2019 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycje Rady Gminy informacje zbiorcze o petycjach za 2018 rok

  Petycje Rady Gminy informacje zbiorcze o petycjach za 2018 rok


  Lista załączników
  1. Inormacja o petycjach za 2018 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    RODO Informacja dla osoby składającej petycję

  RODO Informacja dla osoby składającej petycję


  Lista załączników
  1. RODO Informacja dla osoby składającej petycję.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja w sprawie wybudowania placu zabaw w Rajkowie RG.152.4.2021

  1) Treść petycji w załączniku „Petycja w sprawie wybudowania placu zabaw w Rajkowie RG.152.4.2021”

  2) Data złożenia 23.04.2021 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy

  4) Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5) Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXX/365/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wybudowania placu zabaw w Rajkowie


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.4.2021 w sprawie placu zabaw w Rajkowie.pdf
  2. uchwała XXX.365.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.3.2021

  1)      Treść petycji w załączniku „Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego RG.152.3.2021”

  2)      Data złożenia 01.03.2021 r.

  3)      Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Teresa Garland, skr. poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina

  4)      Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5)      Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXVIII/356/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.


  Lista załączników
  1. Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego RG.152.3.2021.pdf
  2. uchwała XXVIII.356.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.2.2021

  1)Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.2.2021”

  2)Data złożenia 08.02.2021 r.

  3)brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy

  4)Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5)Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXVIII/353/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego suplementacji wit. D.


  Lista załączników
  1. petycja RG.152.2.2021.pdf
  2. uchwała XXVIII.353.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.01.2021

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “Petycja RG.152.01.2021”.

  2) Data złożenia petycji: 21.01.2021 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji: Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5) Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXVII/349/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.01.2021.pdf
  2. uchwała XXVII.349.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.9.2020

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “ Petycja RG.152.9.2020”.

  2) Data złożenia petycji: 21.12.2020 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Teresa Garland

  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji: Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5) Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXV/332/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 luteg0 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny w sprawie uchwalenia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.9.2020.pdf
  2. uchwała XXV.332.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.8.2020

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “ Petycja RG.152.8.2020”.

  2) Data złożenia petycji: 15.12.2020 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Piotr Sterkowski ul. Kłodzka 25, 04-913 Warszawa

  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji: Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5) Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXV/333/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.8.2020.pdf
  2. uchwała XXV.333.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.7.2020

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “ Petycja RG.152.7.2020”.

  2) Data złożenia petycji: 11.12.2020 r.

  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Grzegorz Piątkowski Przybiernówko 45, 72-300 Gryfice

  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji: Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5) Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXV/334/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.7.2020.pdf
  2. uchwała XXV.334.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.4.2020

  1)Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.4.2020”

  2)Data złożenia 26.10.2020r.

  3)brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy

  4)Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5)Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXIV/317/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o uchylenie uchwały Rady Gminy Kołbaskowo nr XVIII/210/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  Lista załączników
  1. Petycja RG.152.4.2020.pdf
  2. uchwała XXIV.317.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.6.2020

  1)Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.6.2020”

  2)Data złożenia 21.08.2020r.

  3)brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy

  4)Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5)Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXIV/316/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę uchwały nr XVIII/210/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 maja 2020 r.


  Lista załączników
  1. petycja RG.152.06.2020.pdf
  2. uchwała XXIV.316.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.5.2020

  1)Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.5.2020”

  2)Data złożenia 21.08.2020r.

  3)brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy

  4)Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5)Sposób załatwienia petycji: uchwała nr XXIV/315/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę uchwały nr XVIII/210/2020 Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Lista załączników
  1. petycja RG.152.05.2020.pdf
  2. uchwała XXIV.315.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja RG.152.3.2020

  1)Treść petycji w załączniku „Petycja RG.152.3.2020”

  2)Data złożenia 24.08.2020r.

  3)brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy

  4)Przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo

  5)Uchwała nr XXIII/285/2020 Rady Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. petycja RG.152.3.2020.pdf
  2. uchwała XXIII.285.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra