Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OCHRONA ŚRODOWISKA   \  INFORMACJA O śRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 lipca 2024 r., znak: WONS.420.7.2024.JC.16 dot. powiadomienia społeczeń

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 lipca 2024 r., znak: WONS.420.7.2024.JC.16 dot. powiadomienia społeczeństwa o wydanej w 12 lipca 2024 r., decyzji nr 9/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WONS.420.7.2024.JC dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK12 – etap II – wydłużenie pasów włączenia na autostradzie A6 w węźle Szczecin Zachód”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 lipca 2024 znak WONS.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.05.2024 r. znak: WONS.420.7.2024.JC.10 dla stron biorących udział w pos

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.05.2024 r. znak: WONS.420.7.2024.JC.10 dla stron biorących udział w postępowaniu o uzyskanych opiniach i zamiarze zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi DK13 – etap II – wydłużenie pasów włączenia na autostradzie A6 w węźle Szczecin Zachód”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2024 r., znak: WONS.420.7.2024.JC.8 zawiadomienie dla stron bi

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2024 r., znak: WONS.420.7.2024.JC.8 zawiadomienie dla stron biorących udział w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi DK13 – etap II – wydłużenie pasów włączenia na autostradzie A6 w węźle Szczecin Zachód”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 30.04.2024 r., znak WONS.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 marca 2024 r., znak: WONS.420.7.2024.JC.3, dot. zawiadomienia stron o w

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 marca 2024 r., znak: WONS.420.7.2024.JC.3, dot. zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Pawła Molendy – pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 – etap II – wydłużenie pasów włączenia na autostradzie A6 w węźle Szczecin Zachód”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 marca 2024 r., znak W
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 11 marca 2024 r., w sprawie podania informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 11 marca 2024 r., w sprawie podania informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dotyczące możliwości składania uwag i wniosków w sprawie toczącego się postępowania o zmianę decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo” (nazwa przedsięwzięcia przed wnioskowaną (pismem z dnia 07.11.2023 r.,) zmianą „Przetwarzanie odpadów budowlanych na dz. 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”)). Możliwość składania uwag i wniosków  w terminie 30 dni tj. od 12 marca 2024 r., do 10 kwietnia 2024 r. włącznie. Uwagi wniesione po 10 kwietnia 2024 r. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.


  Lista załączników
  1. Udział społeczeństwa GK.6220.23.2023.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 lutego 2024 r., znak: WONS.420.20.2022.AW.MM.33 dot. podania do publicz

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 lutego 2024 r., znak: WONS.420.20.2022.AW.MM.33 dot. podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 28 lutego 2024 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał decyzję nr 4/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WONS.420.20.2022.AW.MM.32 dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409”. Pełna treść ww. obwieszczenia w załączeniu


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regonalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 28.02.2024 r. znak WONS.42
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 lutego 2024 r., znak: GK.6220.14.2021.GG, dla społeczeństwa w sprawie informacji o wydaniu decyzji o śr

  Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 lutego 2024 r., znak: GK.6220.14.2021.GG, dla społeczeństwa w sprawie informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1 obręb Ustowo – wydzielonej powierzchni 900m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.  Treść ww. decyzji udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r., włącznie.


  Lista załączników
  1. Powiadomienie dla społeczeństwa GK.6220.14.2021.GG.pdf
  2. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 lutego 2024 r., znak: GK.6220.14.2021.GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji o śro

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 lutego 2024 r., znak: GK.6220.14.2021.GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1 obręb Ustowo – wydzielonej powierzchni 900m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 stycznia 2024 r., znak: GK.6220.14.2021.GG dot. zawiadomienia stron o zamiarze zakończenia postępowania

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 stycznia 2024 r., znak: GK.6220.14.2021.GG dot. zawiadomienia stron o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 grudnia 2023 r., znak: GK.6220.20.2021.GG

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 grudnia 2023 r., znak: GK.6220.20.2021.GG, dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu, o wydanym w dniu 11 grudnia 2023 r., postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu na inwestora: osobę fizyczną, obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym” na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08 grudnia 2023 r., znak: WONS.420.20.2022.AW.MM.29, o podaniu do publiczn

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08 grudnia 2023 r., znak: WONS.420.20.2022.AW.MM.29, o podaniu do publicznej wiadomości informacji o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe 408 i 409” w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowe postępowanie wszczęte zostało na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pełna treść obwieszczenia w załączeniu).

  Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie tj. od dnia 11.12.2023 r., do 10.01.2024 r. włącznie.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08 grudnia 2023 r., znak
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 listopada 2023 r., znak: WONS.420.21.2023.PP.10 dot. podania do publicz

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 listopada 2023 r., znak: WONS.420.21.2023.PP.10 dot. podania do publicznej informacji o wydaniu w dniu 21 listopada 2023 r., decyzji zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 39/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WONS-OŚ.420.40.2019.EP z dnia 26 października 2019 r., dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi – łącznika pomiędzy drogami powiatowymi 3920Z na odcinku Będargowo – Stobno a 3926Z na odcinku Rajkowo – Ostoja”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 06 października 2023 r., znak: GK.6220.20.2021.GG o wykonywanych czynnościach administracyjnych w toku pos

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 06 października 2023 r., znak: GK.6220.20.2021.GG o wykonywanych czynnościach administracyjnych w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowska w Szczecinie WONS.420.20.2022.AW.MM.25

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowska w Szczecinie WONS.420.20.2022.AW.MM.25


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowska w Szczecinie WONS.420.20.2022.AW.MM.25.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 01 września 2023 r., znak: WONS.420.21.2023.PP.2 dot. zawiadomienia stron

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 01 września 2023 r., znak: WONS.420.21.2023.PP.2 dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 39/2019 z dnia 24 października 2019 r., wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: WONS.4220.1.2016.DK.AC.4, w sprawie zawiadomien

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: WONS.4220.1.2016.DK.AC.4, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia dot. potwierdzenia aktualności warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środwiska w Szczecinie znak WONS.4220.1.2016.DK.AC.4.pd
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 09 sierpnia 2023 r., w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyr

  Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 09 sierpnia 2023 r., w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyrody „Kamienickie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej”.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 09 sierpnia 2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21 marca 2023 r., znak: GK.6220.20.2021.GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu z

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21 marca 2023 r., znak: GK.6220.20.2021.GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, odw

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, odwołania od decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 03 lutego 2023 r., znak: GK.6220.14.2021.GG, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn.:  „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 lutego 2023 r., znak: WONS.420.31.2022.AW.18., w sprawie podania do pub

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 lutego 2023 r., znak: WONS.420.31.2022.AW.18., w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji o wydaniu w dniu 16 lutego 2023 r., decyzje nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem) Węzeł Siadło Górne”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03 lutego 2023 r., znak: GK.6220.14.2021.GG dla społeczeństwa dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych

  Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03 lutego 2023 r., znak: GK.6220.14.2021.GG dla społeczeństwa dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo” Treść ww. decyzji udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 06.02.2023 r. do 20.02.2023 r., włącznie


  Lista załączników
  1. Powiadomienie dla społeczeństwa GK.6220.14.2021.GG.pdf
  2. Treść decyzji GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03 lutego 2023 r., znak: GK.6220.14.2021.GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o odmowie wydania decyz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03 lutego 2023 r., znak: GK.6220.14.2021.GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo ws. przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzi

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo ws. przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 obiektów produkcyjno -magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 09.01.2023 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania dot. wydania decy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 09.01.2023 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 04.01.2023 r., znak: WOPN.6220.7.2022.MKP dot. informacji o możliwości zapo

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 04.01.2023 r., znak: WOPN.6220.7.2022.MKP dot. informacji o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie rezerwatu przyrody „Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej”. Uwagi i propozycje do treści projektu można składać w terminie do dnia 26 stycznia 2023 r


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie RDOŚ z 04.01.2023 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo ws. przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo ws.  przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 23 grudnia 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wydanym w dniu 21 grudnia 2022 r., postanowieni

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 23 grudnia 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wydanym w dniu 21 grudnia 2022 r., postanowieniem o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07 kwietnia 2021 r., znak: GK.6220.1.2021.MŁ o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pargowo 2” o mocy do 2MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 9/18 Pargowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.1.2021.MŁ.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2022 r., znak: WONS.420.31.2022.AW.14 ws. podania do publicznej

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2022 r., znak: WONS.420.31.2022.AW.14 ws. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem) Węzeł Siadło Górne”. Wnioski i uwagi można składać od 16 grudnia 2022 r., do 14 stycznia 2023 r.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie RDOŚ WONS.420.31.2022.AW.14.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przep

  Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Zbieranie złomu na części terenu działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”.

  Treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 06.12.2022 r. do 20.12.2022 r., włącznie.  (termin wglądu wygasł)


  Lista załączników
  1. Powiadomienie dla społeczeństwa GK.6220.12.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr 114/20, 114/21, 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.

  Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr 114/20, 114/21, 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.

  Treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 30.11.2022 r. do 14.12.2022 włącznie.   (termin wglądu wygasł)


  Lista załączników
  1. 1. Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji.pdf
  2. 2. Powiadomienie dla społeczeństwa o wydanej decyzji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi na dwa samochody wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, powiat Policki” dz. nr 436/2, 436/3 i część dz. 436/4 (dojazd) obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 24 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 24 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Siadło Górne, dz. nr 16/4 obręb Przecław, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.12.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 23 listopada 2022 r., w sprawie podania informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udzi

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 23 listopada 2022 r., w sprawie podania informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dotyczące możliwości ponownego składania uwag i wniosków w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Smolęcin 1” na działce nr 125 obręb Smolęcin, gm. Kołbaskowo” w związku z wniesionym przez pełnomocnika Inwestora uzupełnieniem do Raportu ooś. Organ prowadzący postępowanie uzyskał wymaganą w ww. sprawie opinię i uzgodnienie.

  Możliwość składania uwag i wniosków  w terminie 30 dni tj. od 29.11.2022 r., do 28.12.2022 r. włącznie.

  Uwagi wniesione po 28.12.2022 r. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  Załącznik nr4:

  4. Uzupełnienie do raportu ooś wraz z załącznikami.zip

  Link do raportu ooś wraz z załącznikami udostępniony w BIP 16.08.2021 r. (na dole strony)

  WYJAŚNIENIE z dn. 15.12.2022 r., DO OBWIESZCZENIA z dn. 23.11.2022 r..pdf


  Lista załączników
  1. 1. Obwieszczenie dla Społeczeństwa GK.6220.14.2020.MŁ.GG.pdf
  2. 2. Postanowienie ws. uzgodnienia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf
  3. 3. Opinia sanitarna ws. opinii - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach.pdf
  4. 5. opinia z dn. 07.01.2020 r., o braku przeprowadzenia oceny ooś - PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 23 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 23 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 22 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 22 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Kołbaskowo, dz. 199/35 obręb Kołbaskowo 0006,gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.11.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 22 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 22 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo- produkcyjnego wraz z częściami socjalno – biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 106 i 107 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania Gk.6220.10.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21.11.2022 r., znak: GK.6220.11.2022.GG dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21.11.2022 r., znak: GK.6220.11.2022.GG dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Kołbaskowo, dz. 199/35 obręb Kołbaskowo 0006, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.11.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 listopada 2022 r., znak: GK.6220.3.2022.EB/GG, o zawiadomieniu stron postępowania o przedłużeniu termin

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 listopada 2022 r., znak: GK.6220.3.2022.EB/GG, o zawiadomieniu stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na działkach nr 14/1, 14/2, 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępownia GK.6220.3.2022.EB.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 listopada 2022 r., znak: GK.6220.9.2022.GG, o zawiadomieniu stron postępowania o przedłużeniu terminu z

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 listopada 2022 r., znak: GK.6220.9.2022.GG, o zawiadomieniu stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w Warzymicach, gm. Kołbaskowo” na działce nr 208/2 i części działki 55/1 obręb Warzymice (teren inwestycyjny) i działki nr 142/1 i 142/2 obręb Warzymice oraz działki nr 44 obręb Ustowo (infrastruktura towarzysząca).


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.9.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 listopada 2022 r., znak: WOPN.6200.7.2022.MKP ws. możliwości zapoznania

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 listopada 2022 r., znak: WOPN.6200.7.2022.MKP ws. możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie rezerwatu przyrody „Kamienickie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej” oraz możliwość składania uwag i propozycji do treści ww. projektu  zarządzenia do dnia 09 grudnia 2022 r


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie RDOŚ znak WOPN.6200.7.2022.MKP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 08 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron o wykonywanych czynnościach w toku postępowania o wydanie de

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 08 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron o wykonywanych czynnościach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo -produkcyjnego wraz z częściami socjalno – biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr 106 i 107obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.10.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie publicznego obwieszczenia decyzji

  Informacja Dyrektora RZGW  w Szczecinie w sprawie publicznego obwieszczenia decyzji


  Lista załączników
  1. Decyzja Dyrektora RZGW Szczecin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07 listopada 2022 r.,  dot. zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi na dwa samochody wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, powiat Policki” na dz. 436/2, 436/3 i część dz. 436/4 (dojazd) obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.5.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 02 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w s

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 02 listopada 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Siadło Górne, dz. 16/4 obręb Przecław, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.12.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 października 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 października 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Kołbaskowo dz. 199/35 obręb Kołbaskowo 0006, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 października 2022 r., dot. zawiadomienia stron postęp
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 26 października 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania w sprawi

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 26 października 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr 114/20,114/21 i 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.10.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dot. zawiadomienia stron postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o śr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dot. zawiadomienia stron postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. nr 200/10, 200/19 (etap1), nr 200/11, 200/12 (etap 2), nr 200/1, 200/2, 200/16, 200/17, 200/20 (etap 3), nr 200/8, 200/9 (etap 4) oraz 200/15, 200/31 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo.”, do czasu przedłożenia raportu ooś


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.4.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach administracyjnych w toczącym się postępowaniu o

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach administracyjnych w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym” na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjnego w zakładzie produkcji płynów myjących i dezynfekujących wraz z połączeniem łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem głównym zakładu” na działkach nr 116/72 i 116/73 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.

  Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjnego w zakładzie produkcji płynów myjących i dezynfekujących wraz z połączeniem łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem głównym zakładu” na działkach nr 116/72 i 116/73 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.

  Treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 25.10.2022 r. do 08.11.2022 włącznie.  (termin wglądu wygasł)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji ooś.pdf
  2. Powiadomienie dla społeczeństwa o wydanej decyzji ooś.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18.10.2022 r., znak: SKO.SJ.450.1291.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania

  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18.10.2022 r., znak: SKO.SJ.450.1291.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia ws. uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 03.03.2022 r., znak: GK.6220.14.2021.GG i przekazania sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1 – wydzielonej powierzchni 90m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”, do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie SKO z 18.10.2022 r. znak SKO.SJ.450.1291.2022.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 września 2022 r., znak: WONS.420.31.2022.AW.1 dotyczące zawiadomienia w

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 września 2022 r., znak: WONS.420.31.2022.AW.1 dotyczące zawiadomienia wszystkich stron w sprawie, o wszczęciu na wniosek pełnomocnika inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 2  - od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem) Węzeł Siadło Górne”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS.420.31.2022.AW.1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 września 2022 r. dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania o

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 września 2022 r. dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 08 lipca 2022 r., znak: GK.6220.13.2020.MŁ/GG o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Moczyły, na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron GK.6220.13.2020.MŁ.GG.pdf
  2. Postanowienie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 26.09.2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 27 września 2022 r., ws. zawiadomienia stron postępowania o uzyskaniu wymaganych opinii organów opiniującyc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 27 września 2022 r., ws. zawiadomienia stron postępowania o uzyskaniu wymaganych opinii organów opiniujących w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:  „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w Warzymicach, gm. Kołbaskowo” na dz. 208/2 i części dz. 55/1 obręb Warzymice (teren inwestycyjny) dz. nr 142/1, 142/2 obręb Warzymice, i dz. nr 44 obręb Ustowo (infrastruktura towarzysząca).


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.9.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 września 2022 r., znak: GK.6220.10.2022.GG dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowan

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 września 2022 r., znak: GK.6220.10.2022.GG dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo – produkcyjnego wraz z częściami socjalno – biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr 106 i 107 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczeniem z dnia 20 września 2022 r., znak: GK.6220.3.2022.EB/GG, Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu

  Obwieszczeniem z dnia 20 września 2022 r., znak: GK.6220.3.2022.EB/GG, Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na działkach nr 14/1, 14/2, 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo.”  Możliwość składania uwag i wniosków od 27 września 2022 r., do 26 października 2022 r. (włącznie).


  Lista załączników
  1. 1. Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji ooś.pdf
  2. 2. Raport ooś - treść.pdf
  3. 3. Oświadczenie.pdf
  4. 4. Raport ooś - treść w języku niespecjalistycznym.pdf
  5. 5. Raport ooś - inwentaryzacja przyrodnicza.pdf
  6. 6. Załączniki do raportu ooś cz. I.zip
  7. 7. Załączniki do raportu ooś cz. II.zip
  8. 8. Załączniki do raportu ooś cz. III.zip
  9. 9. Postanowienie RDOŚ z dn. 16.09.2022 r. znak. WONS.4221.66.2022.JR.2 - uzgodnienie realizacji inwe
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 września 2022 r., znak: GK.6220.9.2022.GG, o zawiadomieniu stron postępowania o przedłużeniu terminu za

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 września 2022 r., znak: GK.6220.9.2022.GG, o zawiadomieniu stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w Warzymicach, gm. Kołbaskowo” na działce nr 208/2 i części działki 55/1 obręb Warzymice (teren inwestycyjny) i działki nr 142/1 i 142/2 obręb Warzymice oraz działki nr 44 obręb Ustowo (infrastruktura towarzysząca)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.9.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 września 2022 r., znak: GK.6220.20.2021.GG dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnoś

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 września 2022 r., znak: GK.6220.20.2021.GG dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2022 r. GK.6220.8.2022.GG , dla stron postępowania dot. zamiaru zakończenia postępowania w spr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2022 r. GK.6220.8.2022.GG , dla stron postępowania dot. zamiaru zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku produkcyjnego w zakładzie produkcji płynów myjących i dezynfekujących wraz z połączeniem łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem głównym zakładu” na działkach nr 116/72 i 116/73 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08 września 2022 r., znak: WONS.420.20.2022.AW.2 o wszczęciu postępowania

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08 września 2022 r., znak: WONS.420.20.2022.AW.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 08 września 2022r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr 114/20,114/21 i 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.

  Możliwość składania uwag i wniosków od 14 września 2022 r., do 13 października 2022 r. (włącznie).


  Lista załączników
  1. 1. Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.pdf
  2. 2. Raport o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
  3. 3. Raport o środowiskowych uwarunkowaniach - strzeszczenie w języku niespecjalistycznym.pdf
  4. 4. Załączniki do raportu ooś cz. 1.zip
  5. 5. Załączniki do raportu cz. 2.zip
  6. 6. Oświadczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05 września 2022 r., znak: GK.6220.4.2022.GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowieni

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05 września 2022 r., znak: GK.6220.4.2022.GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. nr 200/10, 200/19 (etap 1), dz. nr 200/11, 200/12 (etap 2), dz. nr 200/1, 200/2, 200/16, 200/17, 200/20 (etap 3), dz. nr 200/8, 200/9 (etap 4) oraz dz. nr 200/15, 200/31 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.4.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 sierpnia 2022 r., dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wszczęciu postępowania adm

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 sierpnia 2022 r., dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w Warzymicach, gm. Kołbaskowo.

   

  Lokalizacja planowanej inwestycji:

  1. Działka nr 208/2 i część działki nr 55/1 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo (teren inwestycji)
  2. Działka nr 142/1, 142/2 obręb Warzymice i działka nr 44 obręb Ustowo (infrastruktura towarzysząca)

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.9.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczące wy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 114/20, 114/21, 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.10.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczące wy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na działkach nr 14/1, 14/2, 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.3.2022.EB.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej w

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi na dwa samochody wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, powiat Policki” dz. nr 436/2, 436/3 i część dz. 436/4 (dojazd) obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. strony postępowania GK.6220.5.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania dot. uzyskania opinii organów opiniujących w toku postępowania

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania dot. uzyskania opinii organów opiniujących w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. nr: 200/10, 200/19 (etap 1), nr 200/11, 200/12 (etap 2), 200/1, 200/2, 200/16, 200/17, 200/20 (etap 3), 200/8, 200/9 (etap 4) oraz 200/15, 200/31 obręb Warzymice gm. Kołbaskowo ”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.4.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczące wy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., dla stron postępowania w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowie 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Strony postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 sierpnia 2022 r., dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydłużeniu terminu wniesienia przez Inwe

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 sierpnia 2022 r., dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydłużeniu terminu wniesienia przez Inwestora wymaganych pisemnych uzupełnień i wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 sierpnia 2022 r., znak: GK.6220.8.2022.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o uzyskanych opin

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 sierpnia 2022 r., znak: GK.6220.8.2022.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o uzyskanych opiniach organów opiniujących w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie budynku produkcyjnego w zakładzie produkcji płynów myjących i dezynfekujących wraz z połączeniem łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem głównym zakładu” na działkach nr 116/72 i 116/73 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.8.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13 obręb Kurów, gm. Kołbaskowo”.

  Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13 obręb Kurów, gm. Kołbaskowo”.

  Treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 08.08.2022 r. do 22.08.2022 włącznie.   (termin wglądu wygasł)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji.pdf
  2. Powiadomienie o wydanej decyzji dla społeczństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 04 sierpnia 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach w toku postępowania

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 04 sierpnia 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi na dwa samochody wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, powiat Policki” dz. nr 436/2, 436/3 i część dz. 436/4 (dojazd) obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo,


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.5.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lipca 2022 r., znak: GK.6220.3.2022.EB/GG dotyczące zawiadomienia stron postępowania o podjęciu zawiesz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lipca 2022 r., znak: GK.6220.3.2022.EB/GG dotyczące zawiadomienia stron postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na działkach nr 14/1, 14/2, 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.3.2022.EB.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 lipca 2022 r., znak: GK.6220.10.2021.GG, dot. zawiadomienia stron o wykonywanych czynnościach toku post

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 lipca 2022 r., znak: GK.6220.10.2021.GG, dot. zawiadomienia stron o wykonywanych czynnościach toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 114/20, 114/21, 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.10.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 lipca 2022 r., znak: GK.6220.20.2021.GG, dotyczące zawiadomienia stron biorących udział postępowaniu, o

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 lipca 2022 r., znak: GK.6220.20.2021.GG, dotyczące zawiadomienia stron biorących udział postępowaniu, o wykonywanych czynnościach administracyjnych w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 lipca 2022 r., znak: GK.6220.8.2022.GG dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu,

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 lipca 2022 r., znak: GK.6220.8.2022.GG dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu,  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjnego w zakładzie produkcji płynów myjących i dezynfekujących wraz z połączeniem łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem głównym zakładu” na działkach nr 116/72 i 116/73 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wojta Gminy Kołbaskowo GK.6220.8.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2022 r., znak: WOPN.6320.14.2022.KA dot. zawiadomienia o sporządz

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2022 r., znak: WOPN.6320.14.2022.KA dot. zawiadomienia o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB 320003. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r, poz. 1934, zm. Z 2017 r., poz. 2183) oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. zmiany zarządzenia.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 lipca 2022 r., GK.6220.5.2022.GG dotyczące zawiadomienia stron postepowania, o wykonywanych czynnościac

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 lipca 2022 r., GK.6220.5.2022.GG dotyczące zawiadomienia stron postepowania, o wykonywanych czynnościach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi na dwa samochody wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, powiat Policki” dz. nr 436/2, 436/3 i część dz. 436/4 (dojazd) obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.5.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 lipca 2022 r., GK.6220.4.2022.GG dotyczące zawiadomienia stron o wykonywanych czynnościach w toku postę

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 lipca 2022 r., GK.6220.4.2022.GG dotyczące zawiadomienia stron o wykonywanych czynnościach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. nr: 200/10, 200/19 (etap 1), nr 200/11, 200/12 (etap 2), 200/1, 200/2, 200/16, 200/17, 200/20 (etap 3), 200/8, 200/9 (etap 4) oraz 200/15, 200/31 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.4.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Zagospod

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo”.

  Powiadomienie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo”.

  Treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 15.07.2022 r. do 29.07.2022 włącznie.   (termin wglądu wygasł)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
  2. Powiadomienie dla Społeczeństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 lipca 2022 r., dotyczące zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 lipca 2022 r., dotyczące zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowie budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 14/1, 14/2, 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13 obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.3.2022.EB.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07 lipca 2022 r., znak: GK.6220.19.2022.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończe

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07 lipca 2022 r., znak: GK.6220.19.2022.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13 obręb Kurów, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania

  Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu złomu z części terenu działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”. Możliwość składania uwag i wniosków od 05 lipca 2022 r., do 04 sierpnia 2022 r. (włącznie).


  Lista załączników
  1. Informacja dla społeczeństwa ws. możliwości składania uwag i wniosków do raportu ooś..pdf
  2. RAPORT KML złom 2022__2.pdf
  3. Zał. 1 Plan lokalizacji konterenów do zbierania złomu.jpg
  4. Zał. 2 Decyzja na zberanie odpadów_2.pdf
  5. Zał. 3 protokół WIOŚ..pdf
  6. Zał. 5 Inwentaryzacja przyrodnicza opis.pdf
  7. Zał. 5.1. Inwentaryzacja plan lokalizacji drzew.pdf
  8. Zał. 5.2.Miejsce lokalizacji kontenerów.pdf
  9. Zał. 6 Tło.pdf
  10. Zał. 7 Obliczenia emisji faza eksploatacji.zip
  11. Zał. 8. Obl oddz. skumulowanego.zip
  12. Zał. 9 Obliczenia emisji hałasu skumulowanego.pdf
  13. Zał. 10 DECYZJA DUŚ Stobno styczen 2022 r.pdf
  14. Zał. 11. Oświadczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.20.2021.GG, w sprawie zawiadomienia stron biorących udział w postępowani

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.20.2021.GG, w sprawie zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.:  „Budowie 3 obiektów produkcyjno – magazynowych z niezbędnym zapleczem technicznym” na działce nr 104/3 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.20.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.5.2022.GG dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu,

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.5.2022.GG dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu, o wykonywanych czynnościach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi na dwa samochody wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, powiat Policki” na dz. nr 436/2, 436/3 i część dz. 436/4 (dojazd) obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24 czerwca 2022 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.4.2022.GG, w sprawie zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.4.2022.GG, w sprawie zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.:  „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. nr 200/10, 200/19 (etap1), nr 200/11, 200/12 (etap 2), nr 200/1, 200/2, 200/16, 200/17, 200/20 (etap 3), nr 200/8, 200/9 (etap 4) oraz 200/15, 200/31 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.4.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 czerwca 2022 r., dotyczące zawiadomienia stron postępowania o braku możliwości rozpatrzenia sprawy o wy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 czerwca 2022 r., dotyczące zawiadomienia stron postępowania o braku możliwości rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków jednorodzinnych, wolnostojących z garażami wbudowanymi na dwa samochody wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, powiat Policki”, dz. nr 436/2, 436/3 i część dz. 436/4 (dojazd) obręb Moczyły, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.5.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 08 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.3.2022.EB/GG, dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowa

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 08 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.3.2022.EB/GG, dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu, o nałożeniu na inwestora: „Ronson Development Partner 3 Sp. z o.o. – Nowe Warzymice Sp. komandytowa”, obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 14/1, 14/2, 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12, 14/13 obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.3.2022.EB.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 06 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.15.2021.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zawieszeniu pos

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 06 czerwca 2022 r., znak: GK.6220.15.2021.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa bazy logistycznej z obiektem biurowo – socjalnym, magazynem, myjnią oraz warsztatem na działce nr 114/22 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.” , do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.15.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03 czerwca 2022 r., o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środ

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03 czerwca 2022 r., o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Moczyły, na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.13.2020.MŁ.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej na wniosek firmy Piekarnia – Cukiernia Woźniak Sp. z o.o., w dniu 30 maja 2022 r

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej na wniosek firmy Piekarnia – Cukiernia Woźniak Sp. z o.o., w dniu 30 maja 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji gazu płynnego do celów centralnego ogrzewania V= 6 700 dm3 każdy, wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną na działce nr 80/26 (wcześniej dz. 80/2) obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”.

  Treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 03.06.2022 r. do 20.06.2022 włącznie.   (termin wglądu wygasł)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 maja 2022 r., znak: GK.6220.5.2022.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowa

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 maja 2022 r., znak: GK.6220.5.2022.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków jednorodzinnych, wolnostojących z garażami wbudowanymi na dwa samochody wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Moczyły, gm. Kołbaskowo, powiat Policki”, dz. 436/2, 436/3 i część dz. 436/4 (dojazd) obręb Moczyły.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.5.2022.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i A

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie, w dniu 24 maja 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury drogowej na granicznym, początkowym odcinku autostrady A6”.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie, w dniu 24 maja 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury drogowej na granicznym, początkowym odcinku autostrady A6”

   

   (termin wglądu do treści decyzji wygasł)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji.pdf
  2. Obwieszczenie dla społeczeństwa o wydanej decyzji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 02 maja 2022 r., znak GK.2022.3.2022.EB dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu administ

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 02 maja 2022 r.,  znak GK.2022.3.2022.EB dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym o wydłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą  techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach  14/1, 14/2, 14/6, 14/8, 14/9, 14/9, 14/10, 14/11,14/12, 14,13 obręb Rajkowo gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie o wydłużeniu terminu postępownia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05 maja 2022 r., znak: GK.6220.19.2021.GG dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościac

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05 maja 2022 r., znak: GK.6220.19.2021.GG dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13 obręb Kurów, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 05 maja 2022 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 14 kwietnia 2022 r., znak: GK.6220.11.2021.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakońc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 14 kwietnia 2022 r., znak: GK.6220.11.2021.GG, dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie instalacji gazu płynnego do celów centralnego ogrzewania V= 6 700 m3 każdy, wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną na działce nr 80/26 (wcześniej 80/2) obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczernie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.11.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra dla stron postępowania ws. wydanej w dniu 05 kwietnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowaneg

  Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra dla stron postępowania ws. wydanej w dniu 05 kwietnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i ul. Wędrownej w Mierzynie.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Gmina Dobra WOŚ.0Ś.6220.32.2021.MMN.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07 kwietnia 2022 r., znak: GK.6220.15.2021.GG zawiadomienie dla stron postępowania dotyczące nałożenia na

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 07 kwietnia 2022 r., znak: GK.6220.15.2021.GG zawiadomienie dla stron postępowania dotyczące nałożenia na Inwestora CROSS System Sp. z o.o., obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pn.: „Budowa bazy logistycznej z obiektem biurowo – socjalnym, magazynem, myjnią oraz warsztatem na działce 114/22 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.15.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05 kwietnia 2022 r., dla stron postępowania ws. wykonywanych czynności w toku postępowania o wydanie decyz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05 kwietnia 2022 r., dla stron postępowania ws. wykonywanych czynności w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Moczyły gm. Kołbaskowo”, na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/37 i 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.13.2020.MŁ.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 05 kwietnia 2022r., znak: GK.6220.3.2022.EB dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wszc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 05 kwietnia 2022r., znak: GK.6220.3.2022.EB dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 14/1, 14/2, 14/6, 14/8, 14/9, 14/9, 14/10, 14/11,14/12, 14,13 obręb Rajkowo gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 05 kwietnia 2022r., znak GK.6220.3.2022.EB .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 31 marca 2022 r., dla społeczeństwa, dotyczące możliwości ponownego składania uwag i wniosków w sprawie toc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 31 marca 2022 r., dla społeczeństwa, dotyczące możliwości ponownego składania uwag i wniosków w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Moczyły” na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/37 i 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo”, w związku z wniesieniem przez pełnomocnika Inwestora uzupełnienia Raportu.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.13.2020.MŁ.GG.pdf
  2. Uzupełnienie raportu GK.6220.13.2020.MŁ.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia31 marca 2022 r., znak: GK.6220.16.2021.GG dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o zamia

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia31 marca 2022 r., znak: GK.6220.16.2021.GG dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku Autostrady A6”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.16.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie nałożenia na Inwestora firmę GRUZ-MIX Marcin Duszyński, obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji p

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie nałożenia na Inwestora firmę GRUZ-MIX Marcin Duszyński, obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. obwieszczennie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2022 r., znak: WOŚ.OŚ.6220.32.2021.MMN w sprawie informacji dla stron postępowania o wydłużeniu termi

  Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2022 r., znak: WOŚ.OŚ.6220.32.2021.MMN w sprawie informacji dla stron postępowania o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i ul. Wędrownej w Mierzynie”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GM. DOBRA.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo znak: GK.6220.1.2021.MŁ/GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie z

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo znak: GK.6220.1.2021.MŁ/GG, dot. zawiadomienia stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pargowo 2” o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub całości na działce nr 9/21 obręb Pargowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 stycznia 2022 r., dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o braku możliwości rozpatrze

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 stycznia 2022 r., dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o braku możliwości rozpatrzenia w terminie sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13 obręb Kurów, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.19.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 stycznia 2022 r., dla stron postępowania ws. wykonywanych czynności w toku postępowania o wydanie decyz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 stycznia 2022 r., dla stron postępowania ws. wykonywanych czynności w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w m. Moczyły gm. Kołbaskowo”, na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/37 i 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.13.2020.Mł.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej na wniosek firmy KML Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na real

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dla Stron postępowania o wydanej na wniosek firmy KML Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Przetwarzaniu odpadów budowlanych na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej na wniosek firmy KML Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Przetwarzaniu odpadów budowlanych na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”.

  Treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji publicznej w dniach od 21.01.2022 r. do 04.02.2022 włącznie.   (termin wglądu wygasł)


  Lista załączników
  1. 1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
  2. 2. Obwieszczenie dla społeczeństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach w toku prowadzonego

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2022 r., dot. zawiadomienia stron postępowania o wykonywanych czynnościach w toku prowadzonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1  - wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wykonywanych czynnościach w toczącym się postępow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wykonywanych czynnościach w toczącym się postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowie infrastruktury drogowej na granicznym, początkowym odcinku Autostrady A6”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.16.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wykonywanych czynnościach w toczącym się postępow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wykonywanych czynnościach w toczącym się postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji gazu płynnego do celów centralnego ogrzewania V=6 700 dm3 każdy, wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną na działce nr 80/26 (wcześniej dz. 80/2) obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo ”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.11.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03 stycznia 2022 r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03 stycznia 2022 r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13 obręb Kurów, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.19.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2021 r., znak: GK.6220.15.2021.GG dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2021 r., znak: GK.6220.15.2021.GG dot. zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wykonywanych czynnościach w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowie bazy logistycznej z obiektem biurowo – socjalnym, magazynem, myjnią oraz warsztatem na działce nr 114/22 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.15.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 grudnia 2021 r., informacji o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 grudnia 2021 r., informacji o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Moczyły”, na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/37 i 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 27.12.2021 r..pdf
  2. Zał. graficzny - Inwentaryzacja zieleni- z wycinką.pdf
  3. Zał. nr 1 - Plansza zagospodarowania terenu.pdf
  4. 1. RAPORT Moczyły.pdf
  5. 2. Oświadczenie.pdf
  6. INWENTARYZACJA DRZEW MOCZYŁY-aktualizacja.pdf
  7. Inwentaryzacja przyrodnicza - botanika.pdf
  8. Inwentaryzacja przyrodnicza - fauna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA  w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


  Lista załączników
  1. Obiweszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie zawiadomienia stron biorących udział postępowaniu, o wszczęciu postępowania

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie zawiadomienia stron biorących udział postępowaniu, o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 07.04.2021 r., znak: GK.6220.1.2021.MŁ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.:    „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pargowo 2” o mocy do 2MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 9/18, obręb Pargowo, gm. Kołbaskowa”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.1.2021.MŁ.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wykonywanych czynności

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o wykonywanych czynnościach w toku postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 grudnia 2021 r., znak: GK.6220.13.2020.MŁ/GG, dotyczące zawiadomienia wszystkich stron biorących udział

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 grudnia 2021 r., znak: GK.6220.13.2020.MŁ/GG, dotyczące zawiadomienia wszystkich stron biorących udział w postępowaniu, o wniesieniu przez Inwestora: Gminę Kołbaskowo w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Skuza raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Moczyły”, na terenie działek nr 257/3, 264/36, 264/27 i 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.13.2020.MŁ.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 grudnia 2021 r. znak: GK.6220.10.2021.GG, dla stron biorących udział w postępowaniu w sprawie nałożenia

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 grudnia 2021 r. znak: GK.6220.10.2021.GG, dla stron biorących udział w postępowaniu w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji: „Budowa magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr 114/20, 114/21 i 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.10.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 listopada 2021 r., ws. podania do publicznej informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowani

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 listopada 2021 r., ws. podania do publicznej informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo – produkcyjnej w obrębie Kamieniec na działkach nr 113/2, 114/13, 114/28, 114/39, 116/21, 116/24, 124/1, 124/2, 124/6, 128/2, 133, 439/3, 444 obręb Kamieniec oraz na działkach nr 125, 183, 190, 191/19, 195 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.”

   

   

   (termin wglądu do treści decyzji wygasł)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.3.2021.MŁ.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 listopada 2021 r., ws. podania do publicznej informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowani

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 listopada 2021 r., ws. podania do publicznej informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz hal magazynowych i budynku stróżówki, recepcją wraz z infrastrukturą techniczną, placami magazynowymi, manewrowymi i parkingami oraz zbiornikiem p.poż. na terenie działki nr 179/3 obręb Barnisław, gm. Kołbaskowo.

   

   (termin wglądu do treści decyzji wygasł)


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19.11.2021 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2021 r., ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2021 r., ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury drogowej na granicznym, początkowym odcinku Autostrady A6”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 listopada 2021 r., dla stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiocie wydania dec

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 listopada 2021 r., dla stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przetwarzaniu odpadów budowlanych na terenie działki 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 12.11.2021 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 10 listopada 2021 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 10 listopada 2021 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w obrębie Barnisław”, na terenie działek nr 201, 202/2, 203/34, 208, 271/4, 271/6, 271/8, 271/10, 271/11, 271/20, 271/21, 271/24 z obrębu ewidencyjnego Barnisław, oraz terenie działek nr 37/5, 37/13 i 55 z obrębu ewidencyjnego Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.5.2021.MK.GG.pdf
  2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-11-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 października 2021 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 października 2021 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa bazy logistycznej z obiektem biurowo – socjalnym, magazynem, myjnią oraz warsztatem na działce nr 114/22 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.15.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18 października 2021 r., znak: GK.6220.14.2021.GG dla stron postępowania w sprawie toczącego się postępow

  Obwieszczenie  Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18 października 2021 r., znak: GK.6220.14.2021.GG dla stron postępowania w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.14.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 października 2021 r., znak: GK.6220.3.2021.MŁ/GG ws. podania do publicznej wiadomości, informacji dla s

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 października 2021 r., znak: GK.6220.3.2021.MŁ/GG ws. podania do publicznej wiadomości, informacji dla stron biorących udział w postępowaniu o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo – produkcyjnej w obrębie Kamieniec na działkach nr 113/2, 114/13, 114/28, 114/39, 116/21, 116/24, 124/1, 124/2, 124/6, 128/2, 133, 439/3, 444 obręb Kamieniec oraz na działkach nr 125, 183, 190, 191/19, 195 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie z dn. 12.10.2021 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 września 2021 r., dla stron biorących udział w postępowaniu, w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 września 2021 r., dla stron biorących udział w postępowaniu, w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na części działki nr 45/1 – wydzielonej powierzchni 900 m2 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 21 września 2021 r., znak: GK.6220.5.2021.MK/GG, dla stron biorących udział w postępowaniu, dot. zamiaru za

  Obwieszczenie Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 21 września 2021 r., znak: GK.6220.5.2021.MK/GG, dla stron biorących udział w postępowaniu, dot. zamiaru zakończenia postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w obrębie Barnisław, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.5.2021.MK-GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 22 września 2021 r., znak: GK.6220.11.2021.GG, dla stron biorących udział w postępowaniu, dot. wydłużenia t

  Obwieszczenie Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 22 września 2021 r., znak: GK.6220.11.2021.GG, dla stron biorących udział w postępowaniu, dot. wydłużenia terminu rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie instalacji gazu płynnego do celów centralnego ogrzewania V=6700 dm3 każdy, wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną na działce 80/2 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.11.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 22 września 2021 r., znak: GK.6220.10.2021.GG, dla stron biorących udział w postępowaniu, dot. wydłużenia t

  Obwieszczenie Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 22 września 2021 r., znak: GK.6220.10.2021.GG, dla stron biorących udział w postępowaniu, dot. wydłużenia terminu rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 114/20, 114/21 i 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie GK.6220.10.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 01 września 2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny o

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 01 września 2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31 i 199/32 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
  2. Decyzja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 sierpnia 2021 r. dot. zawiadomienia w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 sierpnia 2021 r. dot. zawiadomienia w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie instalacji gazu płynnego do celów centralnego ogrzewania V= 6 7 00 dm3 każdy, wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną na działce nr 80/2 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18 sierpnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji umarzającej w całości, jako bezprzedmiotowe postępowanie w

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18 sierpnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji umarzającej w całości, jako bezprzedmiotowe postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych , jednorodzinnych z garażami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na fragmencie działki nr 47/75 obręb Kurów, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 sierpnia 2021 r., dot. informacji o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania de

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 sierpnia 2021 r., dot. informacji o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o oddziaływaniu  na  środowisko przedsięwzięcia pn.: Powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Smolęcin 1” na działce 125 obręb Smolęcin, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
  2. Zalacznik1.zip
  3. Zalacznik2.zip
  4. Zalacznik3.zip
  5. Zalacznik4.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 11.08.2021 r., dla społeczeństwa, dotyczące możliwości ponownego składania uwag i wniosków w sprawie tocząc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 11.08.2021 r., dla społeczeństwa, dotyczące możliwości ponownego składania uwag i wniosków w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie dz. 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”, w związku z wniesieniem przez pełnomocnika Inwestora uzupełnienia Raportu.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa GK.6220.8.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 sierpnia 2021 r., zawiadomienie dla stron postępowania, dotyczące informacji o wniesieniu przez pełnomo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 sierpnia 2021 r., zawiadomienie dla stron postępowania, dotyczące informacji o wniesieniu przez pełnomocnika Inwestora uzupełnienia do Raportu, oraz przekazanie go do organów opiniujących celem zaopiniowania i uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie dz. 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania GK.6220.8.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., dla stron postępowania w sprawie wszczęcia postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., dla stron postępowania w sprawie wszczęcia postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa magazynu z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 114/20, 14/21, 124/5 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 28 lipca 2021 r., ws. podania do publicznej wiadomości, informacji dla stron biorących udział w toczącym si

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 28 lipca 2021 r., ws. podania do publicznej wiadomości, informacji dla stron biorących udział w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającym na „Budowie dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo – produkcyjnej w obrębie Kamieniec” na działkach o nr ewid. 113/2, 114/13, 114/28, 114/39, 116/1, 124/1, 124/2, 124/6, 128/2, 133, 439/3, 444 obręb Kamieniec gm. Kołbaskowo oraz działkach o nr ewid. 125, 183, 190, 191/19 i 195, na których zlokalizowane będzie przyłącze wód deszczowych i roztopowych od zbiornika na działce nr 116/21 obręb Kamieniec do istniejącej kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 3928Z i boiska sportowego o długości ok. 1880,3 m.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.3.2021.MŁ.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lipca 2021 r., dla stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego oraz zebran

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lipca 2021 r., dla stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego oraz zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowie zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31 i 199/32, gm.  Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 lipca 2021 r., znak: GK.6220.5.2021.MK/GG dla stron postępowania w sprawie toczącego się postępowania

  Obwieszczenie  Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 lipca 2021 r., znak: GK.6220.5.2021.MK/GG dla stron postępowania w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w obrębie Barnisław, gm. Kołbaskowo”. Teren planowanego przedsięwzięcia obejmuje działki o nr ewid. 201, 202/2, 203/34, 208, 271/4, 271/6, 271/8, 271/10, 271/11, 271/20, 271/21,271/24 obręb Barnisław, gm. Kołbaskowo oraz działki o nr ewid. 37/5, 37/13 i 55 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.5.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 lipca 2021 r., znak: GK.6220.7.2021.GG o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczno

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 lipca 2021 r., znak: GK.6220.7.2021.GG o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa zakładu PMC Hydraulika Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rosówku 24, gm. Kołbaskowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na terenie działek 114/35, 114/10 (dz. inwestycyjne), 114/13 (przyłącza) obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.7.2021.GG.pdf
  2. Decyzja Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.7.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 13 lipca 2021 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, dot. wydłużenia terminu rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydani

  Obwieszczenie Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 13 lipca 2021 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, dot. wydłużenia terminu rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.8.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 09.07.2021 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, ws. podania do publicznej wiadomości, informacji dla stron postępow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dn. 09.07.2021 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, ws. podania do publicznej wiadomości, informacji dla stron postępowania dot. wezwania pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonego raportu dla planowanej inwestycji.: „Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.8.2021.GG.PDF
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 czerwca 2021 r., dla stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania ws. wydania decyzji o środo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 czerwca 2021 r., dla stron postępowania o zamiarze zakończenia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Zakładu PMC Hydraulika Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rosówku 24, gm. Kołbaskowo” zlokalizowanego na terenie działek 114/35, 114/10 (dz. inwestycyjne), 114/13 (przyłącza) obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.7.2021.GG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o oddziaływaniu na środowisko polegającego na przetwarzaniu od

  Informacja o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o oddziaływaniu  na  środowisko polegającego na przetwarzaniu odpadów budowlanych na terenie dz. nr 190/2, obręb Stobno w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo, powiat  policki,  woj. zachodniopomorskie


  Lista załączników
  1. Informacja o postępowaniu środowiskowym wymagającym udziału społeczeństwa.pdf
  2. RAPORT KML Stobno 2021r v.1.pdf
  3. Zał. 1 Plan zagospodarowania.pdf
  4. Zał. 2 Decyzja na zberanie odpadów.pdf
  5. Zał. 3 protokół WIOŚ..pdf
  6. Zał. 5 Decyzja o warunkach zabudowy 2_19.pdf
  7. Zał. 6 PRZEKROJE Geologiczne dz. nr 190_2.pdf
  8. Zał. 7 Tło.pdf
  9. Zał. 8 Obliczenia emisji do powietrza f.e..pdf
  10. Zał. 9 Inwentaryzacja przyrodnicza opis.pdf
  11. Zał. 9.1. Inwentaryzacja plan lokalizacji drzew.pdf
  12. Zał. 9.2. Dokumentacja fotograficzna Stobno.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 09 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowad

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 09 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Centrum Logistycznego Amazon z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kołbaskowie (Kołbaskowo 156, dz. ew. gr. 19, 20, 21/3, 21/6, 21/6, 21/10, 21/12, 22, 24, 26/14, 26/8 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo ws. wydanej decyzji o środowiskowych.pdf
  2. Decyzja GK.6220.4.2021.MK.GG.PDF
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 08 czerwca 2021 r. do stron postępowania ws. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 08 czerwca 2021 r. do stron postępowania ws. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przetwarzaniu odpadów budowlanych na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.8.2021.GG.PDF
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24.05.2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny od

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24.05.2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie, obręb Ostoja, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18 maja 2021 r., znak: GK.6220.7.2021.GG dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wyda

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18 maja 2021 r., znak: GK.6220.7.2021.GG dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu PMC Hydraulika Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rosówku 24, gm. Kołbaskowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek 114/35, 114/10 (dz. inwestycyjne), 114/13 (przyłącza) obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.7.2021.GG.PDF
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 maja 2021 r., znak: GK.6220.3.2021.MŁ/GG w sprawie konieczności wydłużenia terminu rozpatrzenia sprawy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 maja 2021 r., znak: GK.6220.3.2021.MŁ/GG w sprawie konieczności wydłużenia terminu rozpatrzenia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo – produkcyjnej na działkach ewid. 113/2, 114/13, 114/28, 114/39, 116/21, 116/24, 124/1, 124/6, 128/2, 133, 439/3, 444 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w spr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji środowiskowej, pn.: „Rozbudowa i przebudowa Centrum Logistycznego Amazon z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kołbaskowie (Kołbaskowo 156, dz. ew. gr 19, 20, 21/3, 21/6, 21/10 21/12, 22, 24, 26/14, 26/8 obrębie Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo).”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo GK.6220.4.2021.MK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 kwietnia 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo  z dnia  14 kwietnia  2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie obręb Ostoja gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. zawiadomienie o zakończeniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 marca 2021 r

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  30 marca  2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego inwestycji pn.:  „Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo – produkcyjnej na działkach ewidencyjnych 113/2, 114/13, 114/28, 114/39, 116/21, 116/24, 124/1, 124/2, 124/6, 128//2, 133, 439/3, 444 obrębie Kamieniec, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 marca 2021 r.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 marca 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku usługowego w branży motoryzacyjnej (serwis samochodowy z zapleczem socjalno - biurowym) wraz z rozbudową parkingu i urządzeń budowlanych a także rozbiórka pawilonu usługowego” Ustowo gmina Kołbaskowo, dz. nr geod. 197/6.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 marca 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępowa

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  12 marca  2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.” Budowa farmy fotowoltaicznej „Pargowo 2” o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo luz w całości na części działki ewidencyjnej nr 9/18, obręb Pargowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie 12.03.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 4 marca 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępowan

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  4 marca  2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.” Przebudowa budynku usługowego w branży motoryzacyjnej (serwis samochodowy z zapleczem socjalno – biurowym) wraz z rozbudową parkingu i urządzeń budowlanych a także rozbiórka pawilonu usługowego na działce nr 197/6, obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2021 r., w sprawie wydania 19 lutego 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowanych na realizację

  Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra  z dnia  22 lutego  2021 r., w sprawie wydania 19 lutego 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowanych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3920 Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 5 lutego 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  5 lutego  2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.” Budowa budynku produkcyjnego z częścią magazynową wraz z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą, portiernią, zbiornikiem i pompownią ppoż, magazynem zewnętrznym, terenami utwardzonymi, drogami manewrowymi i miejscami parkingowymi oraz zbiornikiem retencyjnym na dz. nr 114/40, 114/41, 114/42, 114/43, 114/44, 114/45, 114/47, obręb Kamieniec, jednostka ewidencyjna 321102_2 gmina Kołbaskowo, powiat policki, woj. Zachodniopomorskie.


  Lista załączników
  1. Charakterystyka przedsięwzięcia (2).pdf
  2. Decyzja (4).pdf
  3. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania dla

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  29 stycznia 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31, 199/32; gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Zawieszenie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21 stycznia 2021 r., w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn: „Budowanie farmy fotowolta

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  21 stycznia 2021 r., w sprawie wszczęcia postępowania  dla przedsięwzięcia pn: „Budowanie farmy fotowoltaicznej „Pargowo 2” o mocy do 2MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 9/18, obręb Pargowo, gm. Kołbaskowa


  Lista załączników
  1. Wszczęcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 21 stycznia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przeb

  Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia  21 stycznia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3920 Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje –Stobno”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie - Gmina Dobra.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 18 stycznia 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postęp

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  18 stycznia 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku produkcyjnego z częścią magazynową wraz z zapleczem socjalno – biurowym, infrastrukturą towarzyszącą, portiernią, zbiornikiem i pompownią ppoż, magazynem zewnętrznym, terenami utwardzonymi, drogami manewrowymi i miejscami parkingowymi oraz zbiornikiem retencyjnym na dz. nr 114/40, 114/41, 114/42, 114/43, 114/44, 114/45, 114/47, obręb 0004 Kamieniec, jednostka ewidencyjna 321102_2 gmina Kołbaskowo, powiat policki, woj. Zachodniopomorskie”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  4 stycznia 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne z projektowanym węzłem „Przecław” na DK13”  na działce nr 9/2, 36/1, 36/2, 44/2 obręb Przecław,  oraz na działce 55/6, 55/7, 55/8, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/6, 98/7, 98/9, 100, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105/3, 105/5, 105/7, 107, 110 obręb Ustowo gm. Kołbaskowo,


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania adm

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo  z dnia  31 grudnia  2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie obręb Ostoja gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przekazaniu s

  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia   29 grudnia  2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami postępowania administracyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn: „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie SKO.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa budynku usługowego w branży motoryzacyjnej w Ustowie

  Przebudowa budynku usługowego w branży motoryzacyjnej w Ustowie


  Lista załączników
  1. wszczęcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 grudnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu obowiązku sporz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo  z dnia   11 grudnia  2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” na działkach ewidencyjnych nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Nałożenie obowiązku sporządzenia raportu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Kołbaskowo z dnia 11 grudnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo  z dnia   11 grudnia  2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o zawieszeniu postępowania administracyjnego  pn: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” na działkach ewidencyjnych nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Zawieszenie pstępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniu postępowania

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo  z dnia   27 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o umorzeniu postępowania   administracyjnego pn:  „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 położonej na dz. nr 30, obręb Smolęcin, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Umorzenie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania admi

  Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra  z dnia   16 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o wszczęciu postępowania   administracyjnego pn:  „ Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3920 Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Gmina Dobra.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania uwag

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia   13 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania   administracyjnego pn: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31, 199/32; gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 0.zip
  2. Analiza oddziaływania akustycznego1.zip
  3. Analiza oddziaływania na powietrze wariant inwestorski2.zip
  4. Analiza oddziaływania skumulowanego3.zip
  5. Dolina Dolnej Odry PLB320003 4.zip
  6. DTR 5.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania uwag

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia   13 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania   administracyjnego pn: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31, 199/32; gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu zawieszonego pos

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia   12 listopada 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o podjęciu zawieszonego postępowania   administracyjnego pn: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31, 199/32; gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie 12.11.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 7 października 2020 r.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 7 października 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o wszczęciu postępowania   administracyjnego pn: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne z projektowanym węzłem „Przecław” na DK13”  na działce nr 9/2, 36/1, 36/2, 44/2 obręb Przecław,  oraz na działce 55/6, 55/7, 55/8, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/6, 98/7, 98/9, 100, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105/3, 105/5, 105/7, 107, 110 obręb Ustowo gm. Kołbaskowo,


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 października 2020

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  13 października 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o wszczęciu postępowania   administracyjnego pn: „Budowa budynku produkcyjnego z częścią magazynową wraz z zapleczem socjalno – biurowym, infrastrukturą towarzyszącą, portiernią, zbiornikiem i pompownią ppoż, magazynem zewnętrznym, terenami utwardzonymi, drogami manewrowymi i miejscami parkingowymi oraz zbiornikiem retencyjnym na dz. nr 114/40, 114/41, 114/42, 114/43, 114/44, 114/45, 114/47, obręb 0004 Kamieniec, jednostka ewidencyjna 321102_2 gmina Kołbaskowo, powiat policki, woj. Zachodniopomorskie.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu zawieszonego post

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  26 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o  podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego  pn: ‘’Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” na działkach ewidencyjnych nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo’’


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  28 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia dla inwestycji   „Budowie hal produkcyjnej z częścią socjalną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 102/3, 103/5 obręb Stobno gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie KONSBUD.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  28 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn:’’ „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki.”

   

  (termin wglądu do treści decyzji i charakterystyki przedsięwzięcia wygasł)


  Lista załączników
  1. obwieszczenie - decyzja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 sierpnia 2020

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  12 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn:’’ „Budowie hal produkcyjnej z częścią socjalną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 102/3, 103/5 obręb Stobno gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania Konsbud.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 7 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępowa

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  07 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn:’’ Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie o zamiarze zakonczenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w m. Smolęcin

  Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w m. Smolęcin


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informujemy, że w POSTANOWIENIU z dnia 16 czerwca 2020 r., został nałożony na inwestora Grupa Projektowa PORT Sp. z o.o. obowiązek sporządzenia raport

  Informujemy, że w POSTANOWIENIU z dnia 16 czerwca 2020 r., został nałożony na inwestora Grupa Projektowa PORT Sp. z o.o. obowiązek sporządzenia raportu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31, 199/32; gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. postanowienie nałożenia raportu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 czerwca 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania admi

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  15 czerwca 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” na działkach ewidencyjnych nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zawieszenie postępowania - Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  28 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” na działkach ewidencyjnych nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Moczyły- wszczęcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  13 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalną oraz zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnych 102/3, 103/5, obręb Stobno, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Stobno - wszczecie postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu adminis

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  20 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości  wniesienia uwagi i wniosków  od 1 czerwca 2020 r., do dnia 30 czerwca 2020 r. pisemnie na adres:

   

  Urząd Gminy Kołbaskowo

  72-001 Kołbaskowo 106

  fax 091-311-95-10 w. 22

   

  lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres biuro@kolbaskowo.pl (z podaniem tytułu wiadomości – „Uwagi i wnioski do obwieszczenia GK.6220.1.2020.MŁ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 262 ze zm.)pn.: „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf
  2. 2020_02_060_Grupa Projektowa PORT_ROŚ Kołbaskowo_03.2020.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  13 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31, 199/32; gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. wszczęcie postępowania -3-.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 5 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu zawieszonego postępowan

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  5 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu  zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie 5.05.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 2 marca 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania adminis

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  2 marca 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.:

  „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie- zawieszenie postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21 lutego 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu obowiązku sporządzen

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  21 lutego 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.:

  „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie nałożenie raportu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 stycznia 2020 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisko

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  28  stycznia 2020 r., o wszczęciu  postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi na działce nr 264/37 obręb Moczyły w miejscowości Moczyły


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Moczyły Marina.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  27  stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie 27 stycznia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17  stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: :„Budowa zespołu do 75 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wbudowanymi garażami oraz przedszkolem i stacją transformatorową, z zagospodarowaniem terenu obejmującym zbiornik retencyjny, drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia do budynków i z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/102 z obrębu ewidencyjnego Ostoja, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie hali produkcyjno – magazynowej z wiatami i budynkiem socjalno – biurowym oraz na uruchomieniu produkcji wózków widłowych, zlokalizowanej na działkach nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 (po podziale działek 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1) obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo- usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie, gm. Kołbaskowo” na terenie działki nr 199/7, 199/10, 199/30, 199/31 i 199/32 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 października 2019 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowisk

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 października 2019 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
  2. Raport.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 za lata 2016-2017

  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 za lata 2016-2017


  Lista załączników
  1. Raport z POŚ za lata 2016-2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania p

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 maja 2019 r., dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na ś

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 maja 2019 r., dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała XXXIX/413/2018 z dnia 29.10.2018

  Uchwała XXXIX/413/2018 z dnia 29.10.2018


  Lista załączników
  1. zmiana nr II PGN.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowa

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z częścią biurowo – socjalną z usługami nieuciążliwymi, jako kontynuacja istniejącego zespołu hal (4-segmentowego) w m. Stobno 74, gm. Kołbaskowo, dz. ewid. 100/36 i 100/37 obręb Stobno,”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 stycznia 2019 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 stycznia 2019 r., o prowadzonym postępowaniu  administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla  inwestycji:  Budowa zespołu do 75 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wbudowanymi garażami oraz przedszkolem i stacją transformatorową, z zagospodarowaniem terenu obejmującym zbiornik retencyjny, drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia do budynków i z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 1/102 z obrębu geodezyjnego Ostoja, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowad

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu domków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działek nr 489/1 i 489/2 oraz fragmencie działki nr 26 z obrębu ewidencyjnego Kamieniec, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Wojta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla p

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo – usługowo – produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 113/5 i 113/7 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja PGN

  Aktualizacja PGN


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE -PGN 2018.docx
  2. GminaKołbaskowo_Ogłoszenie ws aktualizacjiPGN_BIP_tab.ogłoszeń.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zmiany decyzji środowiskowej

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zmiany decyzji środowiskowej


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł.33 informujące, iż Prezydent Miasta Szczecin w dniu

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł.33 informujące, iż Prezydent Miasta Szczecin w dniu 25 kwietnia 2018 r,. wydał decyzję znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł, zmieniającą decyzję z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOs-II.6220.1.17.2017.DMł, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł.29 informujące, iż Prezydent Miasta Szczecin w dniu

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł.29 informujące, iż Prezydent Miasta Szczecin w dniu 25 kwietnia 2018 r,. wydał decyzję znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł, zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24 kwietnia 2018 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Market budowalny typu „dom i ogród” Szczecin – Kołbaskowo, zlokalizowanego na działce nr 47/38 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2018 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.27 , w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2018 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.27 , w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.2017.DMł, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06 marca 2018 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.23 , w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Sz

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06 marca 2018 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.23 , w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.2017.DMł, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 06.03.2018 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 marca 2018 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Pargowo, gm. Kołbaskowo na działce nr 9/17 obręb Pargowo."


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGK

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.20117.DMł, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 stycznia 2018 r

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.20117.DMł,

  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa

  oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 stycznia 2018 r. znak: GK.6220.8.2017.MK

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 23 stycznia 2018 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanego w Kołbaskowie na działkach nr ewid. 203, 204, 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    BUDOWA ZACHODNIEGO DROGOWEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECIN

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r.,

  znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK,

  uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin"

  Zapoznanie się z treścią ww. decyzji możliwe jest w pok. nr 1 Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK.1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2017 r., dot. prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin postępowania w sprawie zmiany d

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2017 r., dot. prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska - Szczecińska - Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowie zespołu budynków handlowo - usługowo - produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 113/5 i 113/7 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 września 2017 r., znak: WONS-OŚ.442.2.2017.AT.KK dot. postępowania w zak

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 września 2017 r., znak: WONS-OŚ.442.2.2017.AT.KK dot. postępowania w zakresie planowania przestrzennego na terytorium Niemiec w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: "Europejska linia połączenia gazowego EUGAL".


  Lista załączników
  1. obwieszczenie RDOŚ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 sierpnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 sierpnia 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa Centrum magazynowo – produkcyjnego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie Kołbaskowa na działkach o r ewid. 203, 204, 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 208, 209/3, 209/4 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 7 sierpnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 7 sierpnia 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowie małej stacji paliw N12 wraz z infrastrukturą techniczną w Warzymicach, dz. nr 43/9 obręb Warzymice, gmina Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy europejskiej linii połączenia gazowego EUGAL

  Obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy europejskiej linii połączenia gazowego EUGAL


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecina o wydaniu decyzji środowiskowe

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecina o wydaniu decyzji środowiskowe


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2017 r., znak: WOPN-ON.6220.33.2017.AR w sprawie możliwości zapoz

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2017 r., znak: WOPN-ON.6220.33.2017.AR w sprawie możliwości zapoznania się z treścią projektów dotyczących rezerwatów przyrody


  Lista załączników
  1. WOPN-ON.6200.33.2017.AR obwieszczenie.pdf
  2. WOPN-ON.6200.33.2017.AR załaczniki.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie informacji o przekazaniu stronie polskiej zaktu

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie informacji o przekazaniu stronie polskiej zaktualizowanej dokumentacji projektu : "Drugiej Zmiany Regionalnego Programu Rozwoju Przestrzeni


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie,.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 5 lipca 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Rozbudowa instalacji magazynowania i dystrybucji paliw o dodatkowe stanowiska TIR w Kołbaskowie".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 28 czerwca 2017 r., dotyczące przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 28 czerwca 2017 r., dotyczące przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa małej stacji paliw N12 wraz z infrastrukturą techniczną w Warzymicach, dz. nr 43/9 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum magazynowo – produkcyjnego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie Kołbaskowa na działkach o nr ewid. 203, 204, 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 208, 209/3, 209/4 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowo-produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 113/5 i 113/7 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo."


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 12 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przepro

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 12 kwietnia 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowie hal magazynowo – produkcyjnych z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 7/1, 6, 5, 4/1, 4/2, 218/1, 218/2 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 31.03.2017

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 31.03.2017


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 9.03.2017

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 9.03.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: salon i serwis samochodowy wraz z myjnią, blacharnią oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, wody do celó

  Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: salon i serwis samochodowy wraz z myjnią, blacharnią oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, wody do celów p. poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych, energii elektrycznej, oświetlenia terenu, wraz z parkingiem, komunikacją wewnętrzną i urządzeniami zagospodarowania terenu, dla dz. nr 47/11 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Decyzja + charakterystyka przedsięwzięcia..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, zmieniających zarządzenia w sprawie u

  Obwieszczenie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: salon i serwis samochodowy wraz z myjnią, blacharnią oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, wody do celó

  Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: salon i serwis samochodowy wraz z myjnią, blacharnią oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, wody do celów p. poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych, energii elektrycznej, oświetlenia terenu, wraz z parkingiem, komunikacją wewnętrzną i urządzeniami zagospodarowania terenu, dla dz. nr 47/11 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie..pdf
  2. Zawiadomienie..pdf
  3. zalaczniki.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa hal magazynowo – produkcyjnych oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 258/2

  Budowa hal magazynowo – produkcyjnych oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 258/2 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. DECYZJA.pdf
  2. Charakterystyka Przedsięwzięcia - załącznik do decyzji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projek

  Obwieszczanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków ekologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla drogi krajowej nr 13 na odcinku rondo Hakena – węzeł Kołbaskowo (Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13).”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dnia 7 lipca 2016 r. o sporządzeniu projektów

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dnia 7 lipca 2016 r. o sporządzeniu projektów


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja PGN dla Gminy Kołbaskowo

  Aktualizacja PGN dla Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa hal magazynowo – produkcyjnych oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 258/2

  Budowa hal magazynowo – produkcyjnych oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 258/2 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie..pdf
  2. Zawiadomienie..pdf
  3. Raport.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techniczną część dz. nr 93 obręb Warzymice gm. Kołbaskowo

  Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techniczną część dz. nr 93 obręb Warzymice gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
  2. Warzymice - RAPORT 2014r.zip
  3. Warzymice-RAPORT-uzupełnienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o przyjęciu PGN

  Obwieszczenie o przyjęciu PGN


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
  2. Podsumowanie_sooś_Kołbaskowo.pdf
  3. Pos_Kołbaskowo.pdf
  4. uchwała XI.101.2015 w spr. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
  5. zał. do uchwały XI.101.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie

  Obwieszczenie


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.docx
  2. Obwieszczenie.pdf
  3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf
  5. Formularz_zgłaszania_uwag.docx
  6. Informacja o konsultacjach.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołbaskowo na lata 2007-2032

  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołbaskowo na lata 2007-2032


  Lista załączników
  1. azbest.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    NAWÓZ ORGANICZNY

  NAWÓZ ORGANICZNY


  Lista załączników
  1. Informacja.docx
  2. Nawóz organiczny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa stacji paliw wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i ciężarowych, na działkach nr 56/1 i 56/5 w m. Kołbaskowo

  Budowa stacji paliw wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i ciężarowych, na działkach nr 56/1 i 56/5 w m. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
  2. Zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techniczną część dz. nr 93 obręb Warzymice gm. Kołbaskowo

  Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techniczną część dz. nr 93  obręb Warzymice gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
  2. zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa siłowni wiatrowych w Będargowie

  Budowa siłowni wiatrowych w Będargowie


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
  2. zawiadomienie z art. 61 kpa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla in

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przecław


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  Obwieszczenie Starosty Polickiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.),

   

  STAROSTA POLICKI

   

  podaje do publicznej wiadomości

   

  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa trzynastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanych odpowiednio na działkach nr ewid. 201/61, 201/62, 201/63, 201/64, 201/65, 201/68, 201/69, 201/70, 201/71, 210/73, 201/74, 201/76 i 201/77 położonych w Siadle Dolnym, obręb Siadło Dolne, gm. Kołbaskowo”.

  Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowań administracyjnych oznaczonych sygnaturami spraw: AB.DK.7351-60K/10, AB.DK.7351-56K/10, AB.DK.7351-62K/10, AB.DK.7351-45K/10, AB.DK.7351-46K/10, AB.DK.7351-48K/10, AB.DK.7351-47K/10, AB.DK.7351-54K/10 AB.DK.7351-61K/10, AB.DK.7351-57K/10, AB.DK.7351-58K/10, AB.DK.7351-55K/10, AB.DK.7351-59K/10, wszczętych na wnioski złożone w kancelarii Starostwa Powiatowego w dniu 21 kwietnia  2010 r. przez Aleksandra Mosora, działającego w imieniu firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., z siedzibą w Warszawie, Zakład Budownictwa Szczecin, w sprawie pozwoleń na budowę dla ww. zamierzeń budowlanych.

   

  Organem właściwym do wydania przedmiotowych decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Policki.

   

  Organem właściwym do wydania postanowień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

   

  Informuję, że zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo do zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

  Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną – kancelaria@policki.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 2 listopada 2010 r. do dnia 22 listopada 2010 r.,  w Starostwie Powiatowym w Policach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Tanowska 8 72-010 Police, II piętro, pokój 223, w godzinach pracy urzędu,  tj. w poniedziałek od 900 do 1700 a w pozostałe dni od 730 do 1530.

   

  Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

  Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

   

   

   

  STAROSTA POLICKI

  Leszek Guździoł

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
  uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji:budowa siłowni wiatrowej BARNISŁAW,
  działki nr 156/6; 50/7; 96/1 obręb Barnisław gm. Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. zawiadomienie.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

   

   

   

  OGŁOSZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego
  i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko

   

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)  oraz  art. 39 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kołbaskowo uchwały Nr VIII/72/07 z dnia 09 lipca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Siadło Dolne i Siadło Górne oraz ogłaszam o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko.

  Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko.

  Zainteresowani mogą zapoznać się  z  dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, w terminie do dnia 30.04.2009r. pokój Nr 6.

   

  Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kołbaskowo,

  w terminie do dnia 30.04.2009r.

  Uwaga i wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku oraz  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kołbaskowo.

   

   

                                                                                     Wójt Gminy Kołbaskowo

                                                                                           Józef Żukowski

   

   

   

   

    udostępnił Admin dnia 2009-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - Siadło Dolne

  Lista załączników
  1. obwieszczenie.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE o sporzadzaniu prognozy.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o środowisku

  Informacja o środowisku

  Ekokarty

    udostępnił Admin dnia 2008-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra