Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  UCHWAłY RIO DOTYCZąCE FINANSóW GMINY KOłBASKOWO

    Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

  Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu


  Lista załączników
  1. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 50.53.9.2023 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2024 r.

  Uchwała Nr 50.53.9.2023 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2024 r.


  Lista załączników
  1. Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 50.53.10.2023 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin

  Uchwała Nr 50.53.10.2023 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Opinia o projekcie uchwały WPF.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 50.53.2.2023 Składu Orzekającego RIO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołba

  Uchwała Nr 50.53.2.2023 Składu Orzekającego RIO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 50.53.1.2023 Składu Orzekającego RIO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawioneg

  Uchwała Nr 50.53.1.2023 Składu Orzekającego RIO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r


  Lista załączników
  1. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

  Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2023 rok


  Lista załączników
  1. Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo

  Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2023 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinnsowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

  Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinnsowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok


  Lista załączników
  1. Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinnsowania deficytu przedstawionego w projekcie budż
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 50-53/4/2022 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2022 roku.

  Uchwała Nr 50-53/4/2022 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2022 roku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 50_53_4_2022.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr K/50.359.2022 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia

  Uchwała Nr K/50.359.2022 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr K.50.359.2022.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr CCXVIII.490.2021 z 30 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

  Uchwała Nr CCXVIII.490.2021 z 30 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCXVIII.490.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr CCXVIII.489.2021 z 30 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gm

  Uchwała Nr CCXVIII.489.2021 z 30 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCXVIII.489.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr CCXVIII.488.2021 z 30 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

  Uchwała Nr CCXVIII.488.2021 z 30 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2022 rok


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCXVIII.488.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr LXXI.186.2021 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.

  Uchwała Nr LXXI.186.2021 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr LXXI.186.2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr CCLXXII.648.2020 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo

  Uchwała Nr CCLXXII.648.2020 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCLXXII.648.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr CCLXXII.647.2020 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021

  Uchwała Nr CCLXXII.647.2020 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCLXXII.647.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr CCLXXII.646.2020 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2021 r

  Uchwała Nr CCLXXII.646.2020 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2021 r


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCLXXII.646.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr CCXXV.421.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 października 2020 r. w sprawie opinii o informacji

  Uchwała Nr CCXXV.421.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 października 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2020 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała RIO Nr CCXXV.421.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII.88.2020 w sprawie odwołania Wójta Gminy Kołbaskowo od uchwały Nr XC.187.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze

  Uchwała Nr XII.88.2020 w sprawie odwołania Wójta Gminy Kołbaskowo od uchwały Nr XC.187.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia.


  Lista załączników
  1. Uchwała RIO Nr XII.88.2020 z 6 maja 2020 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XC.197.2020 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia

  Uchwała Nr XC.197.2020 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia


  Lista załączników
  1. Uchwała RIO Nr XC.187.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinia RIO budżet 2020

  Opinia RIO budżet 2020


  Lista załączników
  1. Opinia RIO budżet 2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała w sprawie wydania opinii

  Uchwała w sprawie wydania opinii


  Lista załączników
  1. Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficyty przedstawionego w projekcie bud
  2. Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.pdf
  3. Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Kołbaskow
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinia RIO do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 roku

  Opinia RIO do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 roku


  Lista załączników
  1. Uchwała RIO.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinia kwota długu finansowanie deficytu

  Opinia kwota długu finansowanie deficytu


  Lista załączników
  1. Opinia kwota długu finansowanie deficytu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinie RIO

  Opinie RIO


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCXIV.420.2019.pdf
  2. Uchwała Nr CCXIV.421.2019.pdf
  3. Uchwała Nr CLXIV.305.2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinie RIO z dnia 1.07.2019

  Opinie RIO z dnia 1.07.2019


  Lista załączników
  1. opiniaRIO.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazaniego w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 rok

  Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazaniego w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 rok


  Lista załączników
  1. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazaniego w b
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała RIO z dnia 29.01.2019

  Uchwała RIO z dnia 29.01.2019


  Lista załączników
  1. Uchwała rio.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała RIO z dnia 18.01.2019

  Uchwała RIO z dnia 18.01.2019


  Lista załączników
  1. uchwała rio.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały RIO dotyczące finansów publicznych

  Uchwały RIO dotyczące finansów publicznych


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CDXXV.715.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo n
  2. Uchwała Nr CDXXV.716.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w
  3. Uchwała Nr CDXXV.717.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany W
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinia RIO nt sprawozdzania z wykonania budżetu za 2017 r

  Opinia RIO nt sprawozdzania z wykonania budżetu za 2017 r


  Lista załączników
  1. Opinia RIO.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinia RIO z 26.03.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wskazanego w budżecie Gminy Kołbaskowo na rok 2018

  Opinia RIO z 26.03.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wskazanego w budżecie Gminy Kołbaskowo na rok 2018


  Lista załączników
  1. Opinia Rio.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała LXI.147/2018 LXII.150.2018

  Uchwała LXI.147/2018 LXII.150.2018


  Lista załączników
  1. uchwała LXI1472018 .pdf
  2. uchwała LXII1502018 .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinie RIO 2018

  Opinie RIO 2018


  Lista załączników
  1. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazaniego w p
  2. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej p
  3. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2018 rok.pdf
  4. Deficyt, kwota długu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinie RIO 2017

  Opinie RIO 2017


  Lista załączników
  1. Opinia do projektu budzetu na 2017..pdf
  2. Opinia o planowanej kwocie długu.pdf
  3. Opinia sfinansowanie deficytu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinia RIO w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Kołbaskowo za 2016 r.

  Opinia RIO w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Kołbaskowo za 2016 r.


  Lista załączników
  1. Opinia RIO.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinie RIO

  Opinie RIO


  Lista załączników
  1. Prawidłowości kwoty długu.pdf
  2. Sfinansowanie deficytu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały RIO 2017

  Uchwały RIO 2017


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCCXLI.674.2016 RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbask
  2. Uchwała Nr CCCXLI.675.2016 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetow
  3. Uchwała Nr CCCXLI.676.2016 RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmi
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr CCXXXII.399.2016 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016

  Uchwała Nr CCXXXII.399.2016 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr CCXXXII.399.2016 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gmin
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała RIO z dnia 8.07.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

  Uchwała RIO z dnia 8.07.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego


  Lista załączników
  1. Opinia RIO.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinia RIO sprawozdanie za 2015 r

  Opinia RIO sprawozdanie za 2015 r


  Lista załączników
  1. Opinia RIO sprawozdanie za 2015 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwala RIO z 10 marca 2016

  Uchwala RIO z 10 marca 2016


  Lista załączników
  1. Uchwała RIO deficyt.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opinie RIO 2015 r

  Opinie RIO 2015 r


  Lista załączników
  1. Opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego.pdf
  2. Opinia RIO o planowanej kwocie długu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały RIO z dnia 10.12.2013

  Uchwały RIO z dnia 10.12.2013


  Lista załączników
  1. Scan.pdf
  2. Scan0001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała nr XXXIII

  Uchwała nr XXXIII


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIII.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały nr XXI.81.2013 , XXI.82.2013

  Uchwały nr XXI.81.2013 , XXI.82.2013


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXI.81.2013.1.pdf
  2. Uchwała nr XXI.81.2013.2.pdf
  3. uchwala nr XXI.82.2013 RIO-001 - 1.pdf
  4. uchwala nr XXI.82.2013 RIO-001 - 2.pdf
  5. uchwala nr XXI.82.2013 RIO-001 - 3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA CXLV/474/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 26.11.2012

  UCHWAŁA CXLV/474/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 26.11.2012


  Lista załączników
  1. pismo1.pdf
  2. pismo2.pdf
  3. pismo3.pdf
  4. pismo4.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    “Uchwała nr XVII/82/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o mo

  “Uchwała nr XVII/82/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2012r.  w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2012 rok.”


  Lista załączników
  1. uchwalaRIOnrXVII.82.2012 - 1.pdf
  2. uchwalaRIOnrXVII.82.2012 - 2.pdf
  3. uchwalaRIOnrXVII.83.2012 - 1.pdf
  4. uchwalaRIOnrXVII.83.2012 - 2.pdf
  5. uchwalaRIOnrXVII.83.2012 - 3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie

  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2011r.  w sprawie wydania opinii o o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023


  Lista załączników
  1. uchwala CCL581.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetow

  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2011r.  w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2012 rok.


  Lista załączników
  1. uchwala CCL580.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej

  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2011r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2012 rok.


  Lista załączników
  1. uchwala CCL579.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 16.09.2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kołbaskowo informacj

  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 16.09.2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kołbaskowo informacji  o przebiegu wykonania budżetu  za pierwsze półrocze 2011r


  Lista załączników
  1. uchwala rio.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR LXXXIV/273/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 maja 2011 r

  UCHWAŁA NR LXXXIV/273/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE  z dnia 30 maja 2011 r


  Lista załączników
  1. uchwała nr LXXXIV.273.2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 14.04.2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania bu

  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 14.04.2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2010 rok


  Lista załączników
  1. uchwała nr LIII.189.2011-wydanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r.pdf
  2. uchwała nr LIII.189.2011-wydanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r.str-2.pdf
  3. uchwała nr LIII.189.2011-wydanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r.str-3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XXX/175/S/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIEz dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie stwierdzenia nieważności części

  UCHWAŁA Nr XXX/175/S/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIEz dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVI/436/10 Rady Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWALA NR XVIII/82/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii

  Uchwała nr XVIII/82/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Kołbaskowo na lata 2011-2022.


  Uchwała nr XVIII/83/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2011 rok.


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała nr CXLI/439/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9.12.2010r. w sprawie wydania opinii o możliwości

  Uchwała nr CXLI/439/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9.12.2010r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2011r


  Lista załączników
  1. str1.pdf
  2. str2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała nr CXLI/438/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9.12.2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożon

  Uchwała nr CXLI/438/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9.12.2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2011 rok


  Lista załączników
  1. str.1.pdf
  2. str.2.pdf
  3. str.3.pdf
  4. str.4.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała nr CXLI/440/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9.12.2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożon

  Uchwała nr CXLI/440/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9.12.2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Kołbaskowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022


  Lista załączników
  1. str1.pdf
  2. str2.pdf
  3. str3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLI.443.2009 z dnia 14.12.2009r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatk
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLI.443.2009 z dnia 14.12.2009r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2010r

  Lista załączników
  1. pismo przewodnie.pdf
  2. uchwała str.1.pdf
  3. uchwała str.2.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała NR CXLI/442/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii o
  Uchwała NR CXLI/442/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii o
  przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2010 rok.

  Lista załączników
  1. uchwała nr CXLI.442.2009-str.1.pdf
  2. uchwała nr CXLI .442.2009-str.2.pdf
  3. uchwała nr CXLI.442.2009-str.3.pdf
  4. uchwała nr CXLI.442.2009-str.4.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
  Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. Uchwała nr CLI 459 2008.pdf
  2. Uchwała nr CLI 460 2008.pdf
  3. Uchwała nr CLI 461 2008.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra